Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Děti z Kiržače na prázdninách v Rumburku

Na základě pozvání vycházejícího z Dohody o vzájemné spolupráci mezi městy Rumburk a Kiržač z Ruské federace se uskutečnil ve dnech 2. – 15. července 2006 čtrnáctidenní pobyt dětí a jejich doprovodu z Kiržače v letním dětském táboře v Rumburku.
Sedmnáct dětí a šest členů jejich doprovodu našlo nový domov v areálu rekreačního střediska Natura v Rumburku – Dolních Křečanech. Pobyt v překrásném prostředí tábora zajišťovalo Město Rumburk ve spolupráci s městskou organizací Česko – ruské společnosti.
Bohatý a náročný program měl jediný cíl, přiblížit našim hostům život v České republice, seznámit je s krásami našeho města i okolí a seznámit je s historií města, jeho současností i plány do budoucna.
Děti přijely plny očekávání, protože o České republice věděly jen z vyprávění. Již první dny pobytu však jejich očekávání naplnily. Seznámily se s městem, navštívily plavecký bazén, zaujala je exkurze do sklárny Hantych v Novém Boru. Na pozvání OV KSČM navštívily 5. července Děčín a v pátek na základě pozvání senátora J. Zosera Jiřetín pod Jedlovou a nedalekou rozhlednu na Jedlové. Na neděli byly děti pozvány do rumburských rodin, kde pro ně byl připraven individuální program. V prvním týdnu pobytu zbylo také dostatek času na osobní volno, odpočinek a sportovní a kulturní vyžití v areálu tábora.
To druhý týden byl náročnější. Začal pondělním přijetím u starosty města Ing. Jaroslava Sykáčka, prohlídkou městské knihovny a Lorety. Odpoledne bylo připraveno v městské knihovně setkání s občany města, kde děti připravily krátký kulturní program. Ve výstavní síni byla uspořádána výstavka fotografií přítomného fotografa G. Popova k 45. výročí prvního letu člověka do vesmíru, připomínající legendárního J. A. Gagarina, a k 60. výročí ukončení Velké vlastenecké války, které si občané Kiržače připomněli v uplynulém roce. Náročný den ukončil táborák.
Následovaly další výlety, další přátelská setkání. Děti se podívaly do údolí Křinice v Kyjově, prodraly se skalními útesy až ke Kyjovské přehradě a s radostí se zde vykoupaly. Absolvovaly autobusový zájezd do Libverdy, Hejnic a Liberce, kde samozřejmě nechyběla cesta lanovkou na Ještěd. Vřelé bylo také setkání s rumburskými hasiči u táboráku.
Došlo také k dalším setkáním s českými veterány 2. světové války panem Kacálkem, Kašperem a Kurucem, s úřadujícím předsedou České rady česko – - ruské společnosti panem Lukavským z Prahy a v neposlední řadě i s europoslancem Jaromírem Kohlíčkem. V závěrečných dnech pobytu bylo počítáno i s návštěvou pravoslavného kostelíka na Strážném vrchu, kde byla sloužena i zvláštní mše pro naše hosty.
To se ale už nezadržitelně blížil pátek 14. července, poslední den pobytu v Rumburku. Nastal čas balení zavazadel a příprava na závěrečné rozloučení s hostiteli. Poslední den se pro naše hosty, ale i organizátory, stal významný tím, že Rumburk navštívil generální konzul Ruské federace z Karlových Varů pan Valerij Ščetinin. Ten po oficiálním přijetí a prohlídce města zavítal mezi děti do tábora. Zúčastnil se vedle zástupců města, hostů z Děčína a našich občanů závěrečného programu na rozloučenou. Kromě slov uznání a díků děti zazpívaly ruské i české písničky, předvedly ukázky tanců, předávaly se drobné dárky. Došlo na objetí, i slza ukápla.
Přišla sobota, poslední rozloučení na rumburském nádraží a následovala cesta vlakem do Prahy. Prohlídka Hradčan, Malé strany, Karlova mostu, Národní třídy, Staroměstského a Václavského náměstí pobyt v České republice uzavřela.
Krátce po 22. hodině jsme se s našimi hosty na Hlavním nádraží rozloučili. Odjížděli plni dojmů, s krásnými zážitky z České republiky a jsme rádi, že i z Rumburka. Zaznělo ujištění vedoucí skupiny Ljuby Kuzitsyny, že reciproční pobyt našich dětí v příštím roce bude stejně dobře připraven jako ten náš a že se již nyní na něj začnou připravovat. Chci závěrem poděkovat Městu Rumburk a členům zastupitelstva města za podporu a finanční zabezpečení tohoto pobytu, také děkuji sponzorům za věcné i finanční dary a v neposlední řadě všem členům Česko – ruské společnosti v Rumburku, kteří finančním příspěvkem a odvedenou prací umožnili tento pobyt realizovat.
Finanční závazek vůči městu ve smyslu uzavřené dohody splníme a řádně vyúčtujeme. Ještě jednou díky všem i jménem dětí z Kiržače a jejich doprovodu!

Miroslav Vlk
předseda Městské rady ČRS
v Rumburku

Tisk Tisk | E-mail E-mail