Hospodaření Rumburku v prvním pololetí

Tištěné noviny 15/2006 | 21. 8. 2006 | Nezařazené

Hospodaření města k 30. červnu tohoto roku zaznamenalo celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 10,835 milionu korun. Tento kladný výsledek je způsoben především lepším naplňováním daňových příjmů oproti předpokladu, nižšími výdaji za běžný provoz města z důvodu nalezených úspor a dále také nižšími kapitálovými výdaji v prvním pololetí. Důvodem bylo pozdní zahájení většiny investičních akcí díky dlouhé zimě a špatným klimatickým podmínkám. Největšími investičními akcemi minulých šesti měsíců bylo zahájení rekonstrukce pěší zóny, pokračující rekonstrukce domu kultury, škol a školek. Dosud tak město čerpalo na kapitálové výdaje přes 15,3 milionu korun z plánovaných 75,4 mil., což je pouhých 20,29 %.
V oblasti příjmů si město připsalo na své konto zatím necelých 119,6 milionu korun, což je 43,54 % z plánovaných 274,6 milionu.
Na bankovních účtech má Rumburk našetřeno více jak 16 milionů korun a v případě nouze může využít možnost čerpat revolvingový úvěr až do výše 25 milionů korun.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2006/08/21/hospodareni-rumburku-v-prvnim-pololeti/