Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kdo vlastní rozhlednu na Dýmníku?

dymnik15_web Návštěva jedné z dominant Rumburku – rozhledny na Dýmníku nenechá nikoho lhostejným. Její neutěšený stav a dlouhodobé chátrání někoho dohání k pláči, jiného k zuřivosti a všichni se ptají, proč s tím město nic neudělá.
Odpověď je jednoduchá,“ vysvětluje starosta Rumburku Ing. Jaroslav Sykáček. „Rozhledna na Dýmníku není majetkem města. A bohužel se nám nepodařilo zjistit, kdo jím je. Žádný z námi oslovených možných majitelů, ať již Pozemkový fond ČR, Lesy České republiky, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, atd. se k této pamětihodnosti nehlásí a na druhou stranu nikdo z nich není ochoten podepsat, že rozhledna není jeho majetkem. To nám hodně svazuje ruce. Opravit nebo prodat ji nemůžeme, nemáme ji od koho koupit a není nikdo, koho bychom mohli donutit, aby se o ni jako o svůj majetek postaral,“ dodává starosta.
Rozhlednu na Dýmníku nechal v roce 1896 vybudovat ke svým šedesátinám tehdejší rumburský radní August Wenschuh. Ten také celou stavbu financoval. Při jejím slavnostním otevření ji věnoval členům Horského spolku pro nejsevernější Čechy a ti ji spravovali zřejmě až do první světové války, kdy došlo k útlumu turismu a zániku těchto turistických spolků.
Kdo se o rozhlednu staral mezi světovými válkami není známo. „Vlastnictví rozhledny provázejí nejasnosti již od padesátých let minulého století, a dosud není známo, čí stavba je. Budova rozhledny dokonce není ani zapsána v katastru nemovitostí,“ vysvětluje vedoucí majetkového odboru MěÚ Rumburk Božena Dousková. „Z roku 1949 pochází soupis majetku, v němž je rozhledna Dýmník vedena jako ostatní budova patřící pod Lesní správu Rumburk. Dochoval se i dokument, podle kterého měla být rozhledna předána tehdejšímu Národnímu výboru v Rumburku. Ale že se tak skutečně stalo, o tom neexistuje žádný záznam,“ dodává Božena Dousková.
V roce 1994 inicioval rumburský Klub českých turistů generální opravu věže, ale to, že je volně přístupná veřejnosti a že o ní nikdo průběžně nepečuje, se neblaze podepsalo na jejím stavu. Rozhledna nezadržitelně chátrá.
V nedávné době jsme provedli na rozhledně drobné úpravy ve spolupráci se Správou rumburských areálů sportu, které mají snížit riziko úrazu návštěvníků. Ale opravit věž jako takovou nemůžeme,“ vysvětluje rumburský starosta Ing. Sykáček. „Nejde o to, že bychom nechtěli. Ale my nemůžeme investovat městské peníze do opravy budovy, která není naše. Porušovali bychom tím hned několik zákonů,“ dodává Ing. Sykáček.

Tisk Tisk | E-mail E-mail