Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Město Rumburk vyžaduje po Ústeckém kraji kvalitní silnice

Již za několik dní bude opravou mostu na Pražské ulici v Rumburku zahájena první etapa rekonstrukce dopravního průtahu města, která by měla přispět k větší plynulosti a bezpečnosti silničního provozu.
Oprava mostu bude hotova ještě v tomto roce a do poloviny příštího roku by měla být zahájena druhá etapa, jejíž součástí je rekonstrukce povrchů silnic a vybudování čtyř nových křižovatek v Rumburku, z toho dvou kruhových a jedné světelné. 60 milionů korun, které si tato akce vyžádá, bude hradit Ústecký kraj. Ten si pro tento účel vzal úvěr ve výši 700 milionů korun, z čehož 500 milionů by mělo směřovat do oblasti dopravy na rekonstrukci silnic II. a III. tříd, silničních mostů a staveb s prioritou hraničních přechodů a komunikací navazujících na dálnici D8. Není náhodou, že s plánovanými rekonstrukcemi svých silnic začíná kraj právě v Rumburku. Je to výsledkem dlouhodobého tlaku rumburské radnice (zejména místostarosty Darka Švába) na představitele kraje. „Již od roku 2002 usilujeme o to, aby se kraj postaral o kvalitu svých silnic v Rumburku. Přes všechny přísliby se dlouho nic nedělo, a tak jsme byli nuceni jít až tak daleko, že jsme celou investiční akci kraji navrhli a prosadili i způsob financování. Výsledek se dostavil zanedlouho, akce bude zahájena již za několik dní,“ vysvětluje místostarosta a krajský zastupitel Darek Šváb.
Kvalitní a bezpečný průjezd městem je jednou z našich priorit a nelíbí se nám, když kraj nebere na potřeby našich občanů zřetel,“ dodává. I z tohoto důvodu Darek Šváb vyzval v květnu Ústecký kraj k okamžité opravě výtluků silnic II. a III. třídy v Rumburku, které nebyl kraj schopen po zimě včas opravit. „Bezpečnost dopravy ve městě byla vážně ohrožena a hrozilo, že z tohoto důvodu budou silnice uzavřeny a dopravní kolaps na sebe nenechá dlouho čekat,“ vysvětluje. „Dnes mohu s uspokojením konstatovat, že kraj silnice opravil, i když ne tak včas a v takové kvalitě, jak bychom si představovali a přáli. Ale i to, že zde můžeme vůbec jezdit, je úspěchem, stejně jako to, že kraj uvolnil značnou část financí, a to dalších cca 15 milionů korun, na opravy silnic v celém Šluknovském výběžku ještě v tomto roce,“ dodává Darek Šváb.

Tisk Tisk | E-mail E-mail