Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburská delegace navštívila partnerské město Sulzbach – Rosenberg

Na základě oficiálního pozvání starosty města Sulzbach – Rosenberg Gerda Geismanna navštívila první zářijový víkend toto starobylé bavorské městečko delegace z Rumburka, vedená jeho starostou Ing. Jaroslavem Sykáčkem. Doprovázen byl místostarostou Radkem Englem a předsedkyní místní organizace Svazu Němců paní Heidi Hlaváčovou. Hlavním programem delegace byla návštěva městských oslav a především přátelské setkání s rumburskými rodáky žijícími v Německu. Rumburský starosta byl tímto setkáním mile překvapen. „S mírnými obavami jsem ze strany rumburských rodáků očekával projevy ublížení, vztahující se k poválečným letům a zejména k odsunu Němců z Českého pohraničí. Opak byl ale pravdou. Čekalo nás přátelské a srdečné přivítání prosté jakýchkoliv výčitek. Setkání s těmito lidmi pro mě bylo velmi zajímavé. Vzpomínali na svůj rodný Rumburk a na léta, která zde prožili. Velmi se zajímali, jak se tu dnes žije, jak to tu vypadá, jakých změn doznalo Lužické náměstí nebo dům kultury. Zaujalo je též, že rumburské gymnázium slaví už sté výročí své existence a ptali se i na problémy našeho města.“
Rodáci udivovali dobrým přehledem o tom, co se v Rumburku dnes děje, přestože jsou svému rodnému městu tak vzdáleni, a to jak časově, tak i místně. Nečekal jsem také, že zde uslyším tolik češtiny. V mnoha případech ani po mnoha desetiletích svou rodnou řeč nezapomněli. A to je obdivuhodné.“
Druhý den přijala rumburská delegace pozvání na katolickou mši věnovanou nejen sjezdu rumburských rodáků žijících v Německu, ale městu Rumburk jako takovému. Před odjezdem zavítal starosta Ing. Sykáček se svým doprovodem do místního muzea a prohlédl si stálou expozici věnovanou Rumburku, které dominoval původní starý městský znak Rumburku.
Pozvání starosty Gerda Geismanna pro mě bylo velikou ctí a potěšilo by mě, kdyby i on přijel na návštěvu našeho města. V tomto smyslu jsem vyjádřil i své pozvání a těším se, že se v příštím roce v Rumburku uskuteční,“ dodává na závěr starosta Ing. Sykáček.

Tisk Tisk | E-mail E-mail