Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburské „káčko“ bylo certifikováno

Ve dnech 24. a 25. 8. 2006 proběhla v Kontaktním a poradenském centru pro drogově závislé WHITE LIGHT I. Rumburk Certifikace odborných služeb pro uživatele drog. Certifikační komise na základě výsledků místního šetření navrhla Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky udělit Certifikát odborné způsobilosti služeb Kontaktnímu centru i Terénnímu programu ve městě Rumburk a Varnsdorf.
Proces certifikace poskytl možnost zhodnocení služeb na odborné úrovni a ukázal, že vývoj aktivit zařízení se ubírá správným směrem a jeho služby jsou nejen potřebné, ale také nutné pro zajištění prevence drogových závislostí v regionu.
Ze statistických dat zařízení je patrné, že rapidně stoupá zájem o nabízené služby rumburského K-centra. Pro porovnání – za 1. pololetí roku 2005 mělo „káčko“ 33 klientů, zatímco v prvním pololetí letošního roku to již bylo 96 klientů a vyměnilo se o tisíc injekčních setů víc než za celý loňský rok. „Káčko“ však není jen o výměně stříkaček, ale nabízí další služby nejen pro aktivní uživatele drog, ale i rodiče a osoby blízké (poradenství) a školská zařízení (přednášky primární prevence). Na závěr je potřeba říci, že pokud by certifikace nebyla udělena, došlo by k zániku služeb pro uživatele drog a jejich blízké v celém našem regionu. Od příštího roku je rozhodnutím vlády přidělování dotací ze Státního rozpočtu podmíněno Certifikací odborné způsobilosti služeb a rumburské „káčko“, které je od 1. 1. 2006 součástí občanského sdružení WHITE LIGHT I., zůstalo po zániku Kontaktního centra Varnsdorf v našem výběžku jediné zařízení, které poskytuje tyto služby. Asi není třeba zdůrazňovat, jaký dopad by zánik tohoto zařízení mohl mít nejen pro obyvatele Rumburka, ale i celého výběžku.

Tisk Tisk | E-mail E-mail