Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk usiluje o zkvalitnění městského kamerového systému

Město Rumburk usiluje o zařazení do Programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství pro rok 2007, který vyhlásilo Ministerstvo vnitra ČR. Rumburští do tohoto programu vstupují s projektem Pořízení digitálního a vyhodnocovacího zařízení k městskému kamerovému systému.
Se současným stavem bezpečnosti ve městě seznámil městské zastupitele rumburský místostarosta Radek Engl: „V současné době využívá Městská policie Rumburk a Obvodní oddělení Policie ČR Rumburk městský kamerový systém, který je složen z osmi kamerových bodů a ze záznamového a zálohovacího stanoviště. Stanoviště městské i státní policie jsou vzájemně propojena, což umožňuje efektivnější využití kamerového systému,“ vysvětluje Radek Engl a dodává, že v této chvíli je zapotřebí zkvalitnit tento systém zejména v oblasti vyhodnocování.
Chtěli bychom pořídit pro záznam z kamerového systému nový moderní digitální videosystém GeViscope – 16, který by umožnil daleko lepší a kvalitnější záznam a především jeho uložení v digitální podobě na cd – romu. To by značně usnadnilo práci s těmito materiály zejména policii ČR,“ dodává Radek Engl. „Zatím má Městská policie Rumburk k dispozici pouze analogové zařízení, u kterého je záznam uchováván na kazetách.“
Podle zprávy Policie ČR v Rumburku, se kterou byli městští zastupitelé seznámeni, došlo v letošním roce k mírnému navýšení trestných činů, ale i k navýšení jejich objasněnosti. Jen v prvním pololetí roku bylo v Rumburku zaznamenáno 332 trestných činů a objasněno jich bylo 213. Tyto výsledky se dají v rámci Okresního ředitelství PČR v Děčíně považovat za dobré. Zásadní nárůst byl zaznamenán u přestupkového řízení. Během prvních šesti měsíců tohoto roku bylo evidováno a řešeno 311 přestupků, z toho 157 majetkových. Ve srovnatelném období z minulého roku bylo evidováno 244 přestupků, z toho jen 88 majetkových.
I tyto údaje dokazují, že funkční a kvalitní kamerový systém v Rumburku je více než na místě a že jeho dovybavení digitálním videosystémem je nezbytností.
Pořízení nového digitálního videosystému vyjde přibližně na 700 tisíc korun, město by se na tomto projektu podílelo 10 procenty z celkové částky. Rozhodnutí o tom, zda bude Rumburk se svým projektem na nákup digitálního videosystému zařazen do programu prevence kriminality, by mělo padnout na Ministerstvu vnitra ČR do konce tohoto roku.

Tisk Tisk | E-mail E-mail