Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Výzva zastupitelů za ODS

Zastupitelé za ODS v souladu se svým volebním programem budou iniciovat vznik nových komisí rady města a výborů zastupitelstva města. Mimo finančního a kontrolního výboru, které zastupitelstvo zřizuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, budeme navrhovat vznik investičního výboru z důvodu umožnění širší diskuze o potřebnosti a významu investičních akcí města.
Dále budeme doporučovat radě města zřízení komisí: kulturní, sportovní, dopravní a prevence kriminality. Myslíme si, že zapojení širší veřejnosti do rozhodování města povede k větší informovanosti občanů a umožní jejich podíl na řízení a kontrole města.
Z těchto důvodů bychom chtěli vyzvat všechny zájemce o práci ve výše uvedených výborech a komisích, aby kontaktovali zastupitele za ODS. Kontakty osobně nebo na níže uvedených adresách:
p. Radek Engl radek.e@centrum.cz
p. Petr Dubravec petr.dubravec@varnsdorf.cz
p. Karel Schäfer karel.schafer@iol.cz

Tisk Tisk | E-mail E-mail