Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Lednová větrná kalamita postihla i Šluknovský výběžek

V noci z 18. na 19. ledna 2007 postihl naší republiku velmi silný vítr a nevynechal ani Šluknovský výběžek. Následky tohoto větru jsou dobře patrny zejména v lesích našeho správního obvodu, kde se projevily velkým množstvím vývratů a zlomů.
Nejpostiženější dřevinou je smrk ztepilý, který má v lesích Šluknovska 70% zastoupení. Vydatnými dešťovými srážkami došlo k podmáčení rozsáhlých smrkových porostů a díky působení větru k následnému uvolnění jejich kořenů.
Po větrné kalamitě se objevily v našem regionu sněhové srážky opět v kombinaci se silnějším větrem. Sníh koruny stromů zatížil natolik, že opět došlo k destabilizaci stromů, jejichž kořenový systém byl v měkké, vodou prosycené půdě značně uvolněn a některé stromy se vlivem těchto faktorů vyvrátily. Nejvíce byly postiženy lesy státního podniku Lesy České republiky (v případě našeho výběžku organizační jednotka – lesní správa LČR Rumburk). V lesích, které spravuje zmíněná lesní správa, je zaznamenán odhad objemu dřevní hmoty padlé větrem o výši přes 30.000 metrů krychlových z deseti revírů, které tvoří obvod lesní správy, což je zhruba 40 % plánovaných těžeb pro rok 2007.
Stejně tak, jako pro lesy ve vlastnictví státu, tak pro soukromé lesní majetky je v této době velmi důležité zpracovat padlou dřevní hmotu, neboť díky velmi teplému zimnímu období hrozí v jarních měsících přemnožení obávaného lýkožrouta smrkového nebo lýkožrouta lesklého, který se stává v posledních letech četnějším než lýkožrout smrkový.
Apelujeme proto na všechny vlastníky lesů, aby ve vztahu k ochraně lesa před působením zejména hmyzích škůdců nezanedbali opatření, která jim ukládá zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.
Dalším doprovodným jevem je ohrožení návštěvníků lesa zejména stromy, které se díky hustým korunám zavěsily za sousední stromy v zápoji a je pouze otázkou času, kdy dojde k jejich pádu.
Vyzýváme proto návštěvníky lesa k maximální opatrnosti a vyhýbání se místům, kde zavěšené stromy jsou, dokud tyto nebudou zpracovány. Pokud patříte mezi soukromé vlastníky lesa, kde došlo k polomům nebo vývratům, neváhejte kontaktovat svého odborného lesního hospodáře, který vám poradí, jakým způsobem postupovat při likvidaci následků této kalamity.
Závěrem bychom chtěli připomenou, že orgán státní správy lesů nechal zpracovat pro všechny soukromé vlastníky lesních majetků tzv. lesní hospodářské osnovy, které slouží jako důležitý materiál pro hospodaření v lese. Soukromí vlastníci, kteří si lesní hospodářské osnovy ještě nepřevzali, mohou tak učinit v úřední dny (pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin) a v ostatní dny po telefonické domluvě na čísle 412 356 295 na Městském úřadu v Rumburku, odboru životního prostředí.
Miroslav Lotocký
odbor životního prostředí MěÚ Rumburk, státní správa lesů

Tisk Tisk | E-mail E-mail