Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ústecko – živý region Semináře určené pracovníkům ve státní správě

V rámci projektu Ústecko – živý region proběhne 15. 2. 2007 seminář na téma „Financování projektů zaměřených na udržitelný rozvoj obcí v Ústeckém kraji: fondy EU – naše příležitost.“
Seminář je určen zástupcům obcí, měst a mikroregionů Ústeckého kraje. Cílem školení je seznámit zájemce s problematikou přípravy projektů financovaných z fondů EU, představit konkrétní příklady z praxe a podpořit vzájemnou výměnu zkušeností mezi účastníky školení. Seminář proběhne od 9 do 16 hodin v DDM v Ústí nad Labem, W. Churchila 8, za hotelem Vladimír.
Přihlášky zasílejte na ddm@volny.cz. Více informací na http://ekopolitika. cz/ustecko-zivy-region/skoleni-financovani-fondy-eu.html.
Začátkem března 2007 se uskuteční první seminář pro garanty ekologické výchovy ZŠ s názvem „Ekologická stopa a ekologický audit školy“.
Hlavním cílem semináře je seznámit zájemce z řad učitelů s ekologickým auditem školy a ekologickou stopou a možnostmi jejího využití ve výuce. Budou představeny konkrétní příklady úspěšných projektů EVVO v Ústeckém kraji a „ideový záměr“ programu na výpočet ekologické stopy školy. Zájemci se mohou zapojit do projektu sledování ekologických stop ve školách Ústeckého kraje. Přihlášky zasílejte na ddm@volny.cz. Bližší informace na http://ekopolitika.cz/ustecko-zivy-region/es-skoly-i.html.

Tisk Tisk | E-mail E-mail