Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Životní podmínky 2007 Výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2007 šetření o životních podmínkách domácností v České republice – SILC 2007, které navazuje na podobný průzkum z let 2005 a 2006. Smyslem šetření je získat nejnovější reprezentativní údaje o sociálním a ekonomickém postavení českých domácností, o různých typech jejich příjmů, o nákladech na bydlení a životních podmínkách.
Průzkum se uskuteční na celém území České republiky v téměř dvanácti tisících domácnostech, a to v období od 17. února do 29. dubna 2007. Speciálně vyškolení tazatelé, kteří budou šetření v domácnostech provádět, se budou prokazovat pověřením k výkonu funkce vydaném Samostatným oddělením terénních zjišťování ČSÚ. Ve všech fázích zjišťování je zaručena anonymita údajů zjištěných u domácností. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech.
Tento průzkum bude v uvedeném období probíhat i na území Rumburka. Bližší informace o samotném šetření či o tazatelích lze získat u pracovnice Samostatného oddělení terénních zjišťování ČSÚ paní Miloslavy Barčové, tel.: 731 622 018.

Tisk Tisk | E-mail E-mail