Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Boj o nejmenší radnici na Šluknovsku začal

Necelých sto oprávněných voličů nejmenší obce ve Šluknovském výběžku Doubice bude mít 31. března možnost již podruhé během půl roku zvolit si nové vedení obce.
V Doubici se totiž budou konat na základě rozhodnutí ministra vnitra náhradní volby, které by snad již definitivně měly určit, kdo v příštích třech a půl letech zasedne do křesla starosty a kdo do křesel obecních zastupitelů. Do patové situace se Doubice dostala po loňských listopadových volbách, kdy někteří ze zastupitelů z občanského sdružení Doubice normální nesouhlasili s obsazením míst starosty a místostarosty a pouhé tři dny po ustavujícím zasedání zastupitelstva podali hromadnou rezignaci i se všemi svými náhradníky. Počet obecních zastupitelů tak klesl pod pět a zastupitelstvo se tak stalo neusnášeníschopné a téměř nefunkční.
Dnes o přízeň voličů usilují tři občanská sdružení, a to Doubice 2010, Pro Doubici a Doubice normální. Současný starosta Miloslav Himmer jde do těchto voleb tentokrát sám jako samostatný nezávislý kandidát. „Byl bych velice rád, kdybych opět získal důvěru voličů a mohl dál vést Doubici z pozice starosty. Dostal bych tak možnost pokračovat v započaté práci a plány a cíle, které jsem si stanovil v minulém volebním období, bych tak mohl dotáhnout do konce,“ plánuje Miloslav Himmer. Dodává však, že nechce být tím, na kom ztroskotají další volby. „Vím, že má osoba není mnohým lidem po chuti a nechci být příčinou dalších neshod mezi zastupiteli. Nejde mi o křeslo starosty, ale o obec a bude-li pro ni lepší, když starostou bude někdo jiný, podřídím se tomu. Záleží mi více na tom, jaká bude budoucnost Doubice, než na tom, jestli budu zvolen starostou nebo ne,“ dodává Miloslav Himmer.
Nové tváře na doubické radnici znamenají i nový směr, kterým se obec v příštích letech vydá. Zatímco současný starosta chce v zájmu zachování samostanosti Doubice co nejvíce obec otevřít světu, přilákat do ní nové investory, podnikatele, turisty a nové přistěhovalce a život v obci oživit vybudováním centrálního náměstí s řadou obchůdků a společenským centrem a zvýšit tak příjmy z daní, odvodů a poplatků, jeho protikandidát ze strany Doubice 2010 Martin Schulz má na výstavbu v obci zcela opačný názor. „Naším cílem je především udržet samostatnost obce. Nemáme zájem přiřadit ji ke Krásné Lípě, ani nestojíme o to, aby se stala satelitním městečkem Rumburku,“ zdůrazňuje Martin Schulz. „Doubice je krásná a moderním světem téměř nedotčená vesnička a v tom spočívá její kouzlo a deviza. A na tom chceme stavět. Nechceme podporovat další výstavbu domů, která by mohla narušit ráz obce. Naopak, chceme výjimečnost doubické zástavby vyzdvihnout větší péčí o podstávkové domy, u nichž bychom chtěli provést odbornou pasportizaci a s citem chceme opravit všechny veřejně prospěšné stavby v obci. Také chceme zjistit, jaký je vlastně historický majetek obce a jaký je její skutečný potenciál,“ dodává Martin Schulz, který vidí budoucnost Doubice především v její samostatnosti a soběstačnosti, a to i v oblasti spotřeby. „Naší prioritou je zvyšování kvality života doubických občanů a s tím souvisí i péče o životní prostředí v obci. Uvažujeme o získání jak domácích, tak evropských dotací, které by pomohly zajistit obci i jistou prosperitu. I když je to zatím skoro jen „v říši snů“, mohlo by jít například o vybudování malé ekologické elektrárny na biopalivo.“
Sdružení Doubice 2010 chce pokračo-vat i v plánech, se kterými již před dvěma roky přišel současný starosta Miloslav Himmer a které jsou i jeho prioritou. „Chceme, jak plánovalo už toto zastupitelstvo, vyčistit oba vodní prameny a celé povodí Doubického potoka. Ruku v ruce s tím by měla jít i revitalizace rybníků a vybudování tří až čtyř kořenových čističek odpadních vod. Výsledkem by měla být křišťálově čistá voda, která Doubicí nejen protéká, ale i ta, která z ní vytéká. Prostě, chceme mít kolem sebe čisto a útulno,“ dodává Martin Schulz, lídr kandidátky 2010.

Tisk Tisk | E-mail E-mail