Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburští zuří, kasina… podruhé!

Nechci začínat oblíbenou větou: „Se zájmem jsem si přečetl…,“ ale článek nadepsaný Rumburští zuří: „Další kasina nechceme!“ jsem četl s opravdovým zájmem, co zajímavého se dovím. Musím konstatovat, že po přečtení celého článku nemohu než parafrázovat klasika: „tento způsob psaní zdá se mi poněkud zvláštní“.
Tak nepravdivě nebo polopravdivě (dle mého subjektivního názoru) napsaný článek jsem již dlouho nečetl a jeho obsah mě doslova zvedl ze židle. Nevím, zda to byl záměr nebo neznalost věci, což je o to horší.
Jednou z mála pravd, kterou jsem v článku našel, je, že provoz kasina může povolit pouze Ministerstvo financí ČR. Kasino se však na území obce, pokud je mi známo, nevyskytuje. Ostatní je mystifikace nebo nepravda. Níže vysvětlím.
Podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen loterijní zákon), ve znění pozdějších předpisů, povoluje provoz herních automatů na základě žádosti obecní úřad pro svůj územní obvod, a to v přenesené působnosti (§ 18 loterijního zákona). Takže není pravda, že ve velkém povoluje vznik a provoz heren Ministerstvo financí ČR. Pouze a jedině obec v přenesené působnosti může rozhodnout o vzniku a provozu heren na svém území.
Dále není pravda, že obec nemůže vydat vyhlášku upravující umístění heren. Regulačním opatřením může být vyhláška vydána podle § 17 odstavce 11, loterijního zákona. Zároveň obec spolu se žádostí o provoz herny schvaluje stálé umístění výherního automatu (§ 19, odst. 1 písmeno b) loterijního zákona). Dalším opatřením může být regulační plán, který by byl součástí územního plánu sídelního útvaru. To už je dost nástrojů, jak zabránit vzniku nových heren. Možnosti, jak regulovat umístění heren, jsou.
Bohužel již v článku není uvedeno, že obec má z povolování a provozu výherních automatů nezanedbatelnou částku. Jednak část ze správního poplatku za povolení k provozování výherních automatů v závislosti na povolované délce provozu (10.000,- až 30.000,- Kč za rok) a dále za místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ve výši 5.000,- Kč za jeden výherní automat za 3 měsíce provozu (viz loterijní zákon a Obecně závazná vyhláška Města Rumburk č. 2/2004 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj). Takže, možnosti jsou, jen je správně využít.
Jedna douška na konec. Není férové svalovat vinu na novou politickou garnituru ve vládě, když za předchozí vlády se po celou dobu vládnutí (8 let) nic nezměnilo.

Tisk Tisk | E-mail E-mail