Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Krátce z Farní charity Rumburk

V sobotu 24. března se v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež při Farní charitě Rumburk konal již druhý společenský ples. K poslechu a tanci hrála živá kapela, která dochází do zařízení pravidelně zkoušet písně různého repertoáru. Zpestřením programu bylo taneční vystoupení Michaela Jacksona v podání jednoho z klientů.
Vrcholem večera bylo vyhlášení „krále a královny“ plesu.

5. dubna se klienti NZDM vydali na cyklovýlet do nedalekých Starých Křečan, i přesto v polovině bědovali, že je bolí nohy. Díky tomuto výletu se seznámili se silničním provozem a značkami, hodně se naučili o správné jízdě na kole. Den poté si vyrazili na jarní výšlap na rozhlednu Dýmník, kde někteří ještě nikdy nebyli.

Koncem ledna požádala Diakonie Broumov Město Rumburk o uspořádání humanitární sbírky v Rumburku a okolí, kterou každoročně koordinuje Farní charita Rumburk. Občané mohli donést jakékoli ošacení, peřiny, lůžkoviny a domácí potřeby. Nashromážděné věci byly poslány do Diakonie Broumov, kde se sbírka ještě třídí na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Na třídění a zpracování materiálu se podílejí lidé z okraje společnosti, propuštění z výkonu trestu, lidé bez domova a lidé těžko umístitelní na trhu práce.

3. dubna 2007 byl Farní charitě Rumburk předán peněžní dar 4.379,50 Kč, které mezi sebou vybrali studenti Gymnázia Rumburk během „Vánoční akademie 2006“. Peníze, které studenti darovali, budou použity na činnost farní charity, která pomáhá a podporuje osoby v nepříznivé sociální situaci.
Tato iniciativa studentů rumburského gymnázia zaslouží poděkování, protože je krásným příkladem aktivity mladých lidí. Darované peníze pomohou mnoha potřebným lidem.

Tisk Tisk | E-mail E-mail