Úspěchy kosmetiček těší i zavazují

Tištěné noviny 10/2007 | 6. 6. 2007 | Nezařazené

kosmeticky S nadsázkou je možné říci, že žákyně Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu – obor Kosmetička jsou na různých domácích i zahraničních soutěžích „jako doma“. Svědčí o tom především jejich přední umístění a další ocenění, která si odvážejí jak ze soutěží a přehlídek, tak i z jiných významných akcí. Na tuto tradici navazují i úspěchy, kterých dosáhly žákyně školy v nedávné době na soutěžích v Odrách, Brně a Praze.
V rámci tvůrčí dílny oborů osobních služeb proběhla soutěž v líčení, která se uskutečnila v Odrách (severní Morava), s tematickým zaměřením: indiánské léto, kde získala 1. místo žákyně 3. ročníku Lucie Bali-Šoltézová.
Její úspěch je i výsledkem dovedností žákyň dalších učebních oborů této školy. Žákyně z oboru Kadeřnice vytvořily účes modelky, žákyně z oboru Dámská krejčová pak s předstihem vytvořily její oblečení.
Lucie se může letos pochlubit i dalším úspěchem. V Praze se zúčastnila soutěže v nail art (zdobení nehtů) na téma: Svět cukrovinek. Z této soutěže si odvezla pěkné 3. místo.
K cenným úspěchům patří 1. místo v Ceně diváků, které získala Lenka Pospíšilová (3. roč.) v celostátním kole soutěže v líčení, do kterého se probojovala v silné konkurenci z první části soutěže konané v Brně. Téma soutěže: Živly země – voda, oheň, vítr, země. Na Lenku Pospíšilovou a její spolupracovnice, především z oboru Dámská krejčová, připadl úkol vytvořit model země (ten představovala žákyně 3. roč. studijního oboru Hotelnictví a turismus Simona Grmanová). O tom, že se celkově úkolu zhostila děvčata se ctí, nejlépe svědčí dosažené umístění.
Za každým takovým úspěchem stojí zpravidla zodpovědné studium, důkladná komplexní příprava, schopnosti, vlohy i motivace žáků školy.
Také však podmínky vytvářené vedením školy a náročná práce pedagogů v rámci odborné teoretické výuky a praktického výcviku. Dosažené výsledky všechny zainteresované přirozeně těší, ale zároveň jsou pro ně zavazující pro budoucnost.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2007/06/06/uspechy-kosmeticek-tesi-i-zavazuji/