Chytrá horákyně sbírala cenné zkušenosti v Dánsku

Tištěné noviny 12/2007 | 25. 6. 2007 | Nezařazené

Ke svým prvním narozeninám si občanské sdružení Chytrá horákyně nadělilo dárek – účast na mezinárodním Sociálním fóru v Dánsku. Týdenní akce, pořádané organizací Ewangelische Erwachsenbildung Dresden, se zúčastnily dvě představitelky tohoto rumbur-ského sdružení, které se stará především o lidi s handicapem. Sociální fórum 2007 navázalo na zkušenosti z loňského roku, a tak navštívila česko-německá skupina jih Dánska a seznámila se s tamními sociálními zařízeními.
Viděli jsme např. domov pro seniory, poradnu pro mládež ohroženou drogami, na programu byla i velmi otevřená beseda s matkou postiženého dítěte. Dále jsme hovořili s ředitelem dětské-ho domova, který nás velmi zaujal svou filozofií a heslem Dítě patří k rodině, nejlépe k vlastní. Nejzajímavější byla však vzhledem k naší profesi speciálních pedagožek návštěva domova a dílen pro lidi s autismem. V tomto zařízení se pracuje i u nás známou metodikou, zajímavé však bylo personální uspořádání, které uplatňuje princip ploché struktury (flache struktur), kdy má každý zaměstnanec svou osobní zodpovědnost a kompetence v přesně vymezené oblasti. Ruší se tak klasická hierarchická struktura a model nadřízený – podřízený. Podobně jako v dalším ústavu pro lidi s těžkým handicapem pracují i zde výhradně lidé s pedagogickým vzděláním, zdravotnický personál pouze dochází.
Dánsko prochází od ledna letošního roku rozsáhlou reformou sociální práce, kdy přešlo na větší územně-správní celky. Všude jsme se však setkali s vysoce kompetentními lidmi.
Velmi působivé pro nás bylo i pohostinství a otevřená a osobní atmosféra při setkávání s lidmi. Jižní Dánsko je také velmi zajímavé proto, že zde žijí Němci a Dánové v dobrém sousedství. Tato cesta nám poskytla nové podněty pro naši práci, přivezli jsme například projekt odlehčující péče pro rodiny pečující o postižené dítě (Entlastungdienst), který bychom rádi přenesli do našich podmínek.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2007/06/25/chytra-horakyne-sbirala-cenne-zkusenosti-v-dansku/