Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Městský úřad Rumburk přebírá další státní agendu

Městský úřad Rumburk, který je pověřen výkonem státní správy, přebírá od 1. července další část státní agendy na základě novely zákona č. 56/2001 Sb.
Z ministerstva dopravy tak na městské úřady s rozšířenou působností III. stupně přechází povinnost výdeje karet vozidel a servisních karet k digitál-ním tachografům, kterými musí být od 1. 5. 2006 vybavena všechna vozidla nad 3,5 t.
Kontrolu karet a dat na nich zaznamenaných bude zatím provádět Ministerstvo dopravy ČR a další kontrolní orgány, například Policie ČR.
Digitální tachograf technologicky představuje zásadní změnu oproti dosud používaným záznamovým zařízením včetně elektronického tachografu, a to způsobem záznamu dat. Jednoduše řečeno se jedná o počítač, ukládající požadované hodnoty do vnitřní paměti, s možností výměny dat na příslušné čipové karty a s možností výstupu na displej nebo na tiskárnu, která je povinnou součástí digitálního záznamového zařízení.
Pro digitální tachografy se budou používat čtyři druhy paměťových karet (karta řidiče, karta vozidla, servisní karta a kontrolní karta). První z nich je karta řidiče, kterou vsune do digitálního tachografu v okamžiku nástupu do vozidla. Pokud budou řidiči dva, zasunou ji oba s tím, že se nastaví karta toho, který právě řídí. Druhá karta patří společnosti, která má ve vozidle digitální tachograf, a umožňuje z něj stahovat data pro kontrolní orgány.
Výhodou je to, že data jsou v elektronické podobě a není už nutné kontrolovat tisíce kotoučků. Třetí typ karty bude mít servis. Ta má umožnit odemčení tachografu, jeho kalibraci a technickou správu. Čtvrtý typ karet budou mít kontrolní orgány.
Zavedení digitálních tachografů představuje výrazný technologický pokrok. Digitální tachograf monitoruje veškeré dění. Sleduje především rychlost. Může se například využívat i pro kontrolu toho, jak se jednotliví zaměstnanci chovají v provozu. Během několika minut lze přesně zjistit, zda konkrétní řidič porušuje předpisy a zda firmě v důsledku toho hrozí sankce. Digitální tachograf uchovává informace o provozu vozidla po dobu jednoho roku. Pro přístup k informacím budou mít kontrolní orgány notebook. Pokud se bude kontrolovat pouze chování řidiče, zasune se do čtečky jeho čipová karta a na monitoru notebooku je vidět, jak si řidič během posledních 28 dní počínal. Po tuto dobu se totiž jeho chování na kartě archivuje.
Tachograf také bude umět sdělit, kdy byl v servisu a kdy ho jaká složka přes svou kartu kontrolovala. Zaznamená také jakékoli pokusy o narušení systému, např. vložení falešné karty.
Povinnost vybavení digitálním tachografem u nově registrovaných vozidel nad 3,5 t stanovuje Nařízení Rady EHS č. 1360/2002 a je pro celou EU platné od 1. 5. 2006.

Tisk Tisk | E-mail E-mail