Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Za všechno může chřástal polní

Možná, že neuniklo čtenářově pozornosti v tomto období množství neposečených luk na celém území Šluknovska. Leckoho by mohlo napadnout, že na vině jsou nezodpovědní vlastníci pozemků, kteří sice dostávají dotaci od státu na sečení luk, ale svůj úkol si neplní. Málokoho by však napadlo, že za to může černý ptáček o málo větší než kos černý – chřástal polní. Tento stěhovavý pták, který k nám přilétá počátkem května ze zimovišť v Africe a odlétá v září až říjnu, žije skrytě a jeho přítomnost zjistíme nejlépe po hlase, kdy se zejména za soumraku a v noci ozývá jeho nepřetržité dvoutaktní skřehotání.
Obývá vlhké louky, pole s jetelem nebo vojtěškou od nížin až do nižších horských poloh. Populace v České republice v poslední době silně klesají a v dnešní době žije na území ČR odhadem maximálně 2000 párů. Hnízdí v červnu až červenci, živí se hmyzem, pavouky, měkkýši i semeny.
Chřástal polní je druhem kriticky ohroženým ve smyslu 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. A z tohoto důvodu získalo mnoho vlastníků pozemků povolení sekat louky až po vyvedení mláďat chřástala polního, tedy v srpnu. Dokonce i francouzská firma Elektropoli – Galvia, která chce na rumburské průmyslové zóně vystavět svůj nový závod, musí se stavebními pracemi počkat až do srpna, kdy budou mláďata tohoto ohroženého druhu schopna uchýlit se do bezpečí.
Neposečené louky najdete i v okolí Šluknova, ve Fukově nebo v Doubici.
Nařízením vlády č. 683/2004 byla celá oblast Doubice zařazena do Ptačí oblasti Labské pískovce, která byla speciálně zřízena kvůli sokolu stěhovavému, datlu černému, chřástalu polnímu a výru velkému.
Takže zlobit se na majitele luk, že ještě nemají posekáno, není mnohdy na místě. Ne vždy to jsou nezodpovědní lidé, kterým na šíření plevelů a škůdců nezáleží. Naopak. Díky tomu, že odsunou sečení luk až na srpen se snad podaří zachránit jeden ptačí druh, který je na pokraji vyhynutí.

Tisk Tisk | E-mail E-mail