Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Porciunkule

Porciunkule vychází z italského místního jména Porziuncola či latinsky Portiuncula (údělíček, podílek, malý pozemek). Jde konkrétně o kapličku v Assisi, která se dnes nachází uvnitř baziliky Panny Marie Andělské (Santa Maria degli Angeli) a je považována za kolébku františkánského řádu. Jeho zakladatel, sv. František z Assisi, kostelík získal pro svou řeholi od benediktinů z kláštera Monte Subasio, založil zde společně se svatou Klárou řád klari-sek a zde také v roce 1226 zemřel. Podle legendy obdržel svatý František od papeže Honoria III. pro tento kostelík privilegium plnomocných odpustků.
Papež Sixtus IV. je rozšířil na všechny kostely prvního a druhého řádu sv. Františka, zatím jen pro františkány. V roce 1622 bylo privilegium rozšířeno Řehořem XV. pro všechny věřící, kteří po zpovědi a svatém přijímání navštěvovali tyto kostely v určené dny. Později téhož roku rozšířil Řehoř privilegium i na všechny kapucínské kostely. Pozdější papežové je rozšířili na všechny kostely s nějakým vztahem k františkánskému řádu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail