Rumburk podporuje zápis Českého Švýcarska na seznam UNESCO

Tištěné noviny 16/2007 | 24. 9. 2007 | Nezařazené

Rumburští radní na své poslední 25. schůzi podpořili snahy Českosaského Švýcarska o zápis na Seznam Světového dědictví UNESCO.
Pracovníci obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko se o tento zápis společně se svými německými kolegy snaží již několik let, ale jejich snahy vždy ztroskotají na ne příliš vstřícném přístupu zástupců státní ochrany přírody a především ministerstva životního prostředí. To si vyžádalo studii, která měla posoudit rizika a příležitosti spojené se zápisem Českosaského Švýcarska na Seznam UNESCO.
Ze studie ale vyplývá, že toto případné rozhodnutí by na zdejší krajinu a přírodu negativní dopad nemělo a že ke kritickému zvýšení návštěvnosti by nedošlo. Naopak, zápis na Seznam UNESCO by mohl prospět lepší propagaci Českosaského Švýcarska a případně i přispět ke zvýšení ekonomických příjmů celého regionu.
Zástupci o.p.s. České Švýcarsko hledají podporu pro tento záměr u širo-ké veřejnosti. Rozhodnutí zastupitelstev jednotlivých obcí budou jedním z důležitých ukazatelů při konečném schvalování žádosti o zápis na Seznam UNESCO úředníky z ministerstva životního prostředí.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2007/09/24/rumburk-podporuje-zapis-ceskeho-svycarska-na-seznam-unesco/