Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Hezky strávené prázdniny v Čechách

První prázdninový týden odcestovala skupina německých děvčat a chlapců do sousedního českého města Rumburk. Byla doprovázena pedagogy životního prostředí z Naturschutzzentra „Oberlausitzer Bergland“ Neukirch.
Abychom poznali co nejvíce z přírody na obou stranách hranice a také udě-lali něco pro svoje zdraví a kondičku, jezdilo se hodně na kole. Právě na německé straně to bylo někdy velmi namáhavé. Po třech hodinách dorazili všichni účastníci trochu unaveni, ale šťastni do cíle. V následujících dnech bylo plánováno několik setkání s českými dětmi. Na kolech jsme vyrazili do Starých Křečan, kde se děti na dětském hřišti při hrabání trávy, natírání plotu a sbírání kamenů dostaly vzájemně do řeči. Samozřejmě to bylo trochu obtížné, protože německé děti neměly žádné znalosti českého jazyka. Některé české děti se ale v německých slovíčkách vyznaly. Během kreativ-works-shopu byla batikována a malována trička. Při interaktivních hrách se všichni účastníci blíže poznali a zažili spolu přátelské chvíle. Další den jsme se vydali do Brtníků vlakem, protože tyto kopce by byly přeci jen náročné na naše namožené zadnice. Tam čekal všechny další společný pracovní den. Posekali jsme velkou louku, štípali u uklízeli dřevo. Tady vzali za práci hlavně „chlapi“ z německé strany.
U společného oběda se prohloubila vzájemná přátelství, děti se naučily první česká slovíčka a klábosily o svých zájmech. U táboráku ukázaly německé děti, jak se peče chutný, tzv. Knüppelkuchen. I když tento německý zvyk čeští účastníci neznali, na akci se s nadšením podíleli. I na ubytování v Rumburku byly německé děti vřele přijaty. Všichni zaměstnanci rumburské farnosti se starali o dobro hostů.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem, kteří nám umožnili strávit tyto nádherné dny a láskyplně se o nás starali. Zvláštní poděkování patří faře Rumburk, pilným kuchařům a organizátorům na české straně.

prazdniny

České a německé děti při společném pracovním dni v Brtníkách.

Katrin Poike
Naturschutzzentrum Neukirch 

Tisk Tisk | E-mail E-mail