Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Projekt „Aktivní padesátka“ byl velmi úspěšný

Charitní sdružení Děčín uskutečnilo s podporou Evropského sociálního fondu projekt Aktivní padesátka, který trval od září 2005 do srpna 2007. Projekt probíhal v Děčíně a Rumburku, byl určen pro nezaměstnané a ohrožené nezaměstnaností nad 50 let a zaznamenal velké úspěchy zejména díky podpoře Úřadu práce Děčín a jeho rumburské pobočky.
„Za dobu trvání projektu nás navštívilo 251 klientů. Uskutečnilo se 22 svépomocných klubů, z toho 20 v Rumburku. Překvapila nás vysoká návštěvnost klubů, a tak jsme se v polovině projektu rozhodli, že je důležité, aby kluby přetrvaly i po skončení projektu. Postupně se nám podařilo klienty aktivně zapojit natolik, aby vytvořili realizační tým, který bude od září 2007 kluby dále pořádat. Poděkování patří zejména rumburské pobočce Úřadu práce Děčín, která klientům vyšla vstříc a umožnila jim dále využívat prostory,“sdělila Zdeňka Ondrušová, případová manažerka projektu.
V projektu Aktivní padesátka se podařilo zaměstnat 30 lidí nad 50 let, často z řad dlouhodobě nezaměstnaných.
V individuální práci případové manažerky a její asistentky s klienty projektu se objevovala témata jako motivace k práci, psaní životopisu, dovednost sebeprezentace, možnosti rekvalifikace, aj. Klienti si skládali tzv. portfolia, kde si zakládali životopis, důkazy o svých dovednostech a schopnostech. To jim umožnilo se lépe uplatnit na pracovním trhu.
Projekt byl zaměřen i na ohrožené nezaměstnaností, lidi nad 50 let ve výpovědní době. Zaměstnanci projektu navštívili celkem 17 zaměstnavatelů, které informovali o možnostech projektu pro jejich propouštěné zaměstnance. „Byli jsme překvapeni, s jakou ochotou se s námi zaměstnavatelé scházeli a jak je informace zaujaly.
Ani pro ně nebyla situace propouštění příjemná a rádi využili možnost, jak pomoci svým propouštěným zaměstnancům. Trochu překvapivé ale bylo i to, že se na nás obrátilo velmi málo lidí, kteří byli ve výpovědní době. Stále ještě u nás není zvykem, aby lidé začali na své nové pracovní kariéře pracovat už ve výpovědní době,“ 
uvedla Mgr. Ladislava Vopatová, koordinátorka projektu.
Významnou práci odvedli i pracovníci Občanské poradny Děčín a Rumburk.
Vedle nabídky možnosti práce na počítači a využití možností internetu doká-zali klientům projektu poradit zejména v oblasti pracovně-právních vztahů, ale i v tématech souvisejících s bydlením, rodinou atp.
Charitní sdružení Děčín plánuje pokračování projektu, a to formou poradenských center v Děčíně, Rumburku a Ústí nad Labem.

Tisk Tisk | E-mail E-mail