Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Loretánskou kapli v Rumburku zaměřují nejmodernější přístroje

Špičkové měřící přístroje pomáhaly v těchto dnech při dokumentaci Lorety v Rumburku. Studenti 6. ročníku Fakulty stavební ČVUT Praha zde v průběhu října získávali podklady pro svou diplomovou práci. Jako téma si Otakar Rožánek, rodák z Rumburku, zvolil Dokumentaci historického objektu Loretánské kaple v Rumburku pomocí profesionálního laserového skeneru. Jeho kolega Jaroslav Karel tentýž objekt dokumentoval pomocí tzv. komplexní metody (fotogrammetrická a geodetická).
Do Rumburku studenty s řadou špičkových měřících přístrojů v hodnotě několika milionů korun doprovázel i vedoucí jejich diplomových prací Do. Dr. Ing. Karel Pavelka, vedoucí laboratoře fotogrammetrie. „Laboratoř fotogrammetrie na Fakultě stavební ČVUT Praha je největším univerzitním pracovištěm svého druhu v České republice. Vyučující a studenti mají k dispozici unikátní přístrojové vybavení, které jinak používají pouze profesionální firmy. Měřící přístroje, které byly použity pro zdokumentování Lorety v Rumburku, byly využity např. při expedici na náhorní planinu Nasca v Peru, při fotogrammetrické dokumentaci Velké Omayyadské mešity v Sýrii nebo Karlova mostu v Praze,“ uvedl docent Pavelka. V nejbližších dnech s nimi odlétá do Iráku.
„Studenti oboru geodézie a kartografie ČVUT si prakticky vyzkoušejí dokumentaci památkového objektu laserovým skenováním. Slibná měřící metoda má napomoci popularizovat památku a zdokumentovat její stav k určitému datu. Napomůže i vlastníkům památek, kteří by si jinak měření nemohli z finančních důvodů dovolit, vždyť využití měřících přístrojů pro komerční účely stojí 70000 Kč za jeden den,“ vysvětluje Doc. Pavelka proč přivítal, že si jeho studenti zvolili konkrétní kulturní památku, v tomto případě Loretánskou kapli v Rumburku.
Studenty ČVUT O. Rožánka a J. Karla, kromě tří dnů měření v Loretě v Rumburku, čekají stovky hodin zpracování výsledků v laboratoři fotogrammetrie.
„Po obhájení diplomové práce získá vlastník objektu (Děkanství Rumburk)  atraktivní výstup měření, jímž bude animace a virtuální prohlídka exteriéru Lorety v Rumburku. Návštěvník barokní památky by se měl v únoru 2008 seznámit s nejsevernější loretou v Evropě prostřednictvím virtuální reality,“ řekl páter Mgr. Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku, Jiříkově a okolí.

foto

Diplomanti ČVUT Praha (vlevo rumburský rodák Otakar Rožánek, vpravo Jaroslav Karel) s přístrojem, který byl již využit např. při měření náhorní planiny Nasca v Peru nebo Karlova mostu v Praze.

Tisk Tisk | E-mail E-mail