Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk zavádí na úřad moderní metody řízení

Tajemník Městského úřadu v Rumburku JUDr. Miroslav Majzlík obdržel na konci září od vzdělávacího centra pro veřejnou správu Osvědčení o implementaci metody zvané benchmarking do systému řízení městského úřadu.
Město Rumburk se tak zařadilo mezi další česká města, která se snaží pomocí moderních metod zkvalitnit služby poskytované veřejnosti na svých městských a obecních úřadech.
Metoda benchmarking je využívána celosvětově ve veřejném i soukromém sektoru. Jako první ji ke zlepšení svého podnikání využila firma Xerox, díky čemuž se jí podařilo nejen zastavit propad na reprografickém trhu, ale naopak se opět dostat v této oblasti na nejvyšší příčky mezi podobnými firmami.
Podstatou této metody je zlepšování se učením od druhých. Firma, která používá metodu benchmarkingu, se snaží využít úspěšných a osvědčených postupů a služeb jiných firem pro svůj vlastní rozvoj.
Nejvýstižnější definice benchmarkingu zní: Benchmarking je postup, při němž jsme tak skromní, že přiznáme, že je někdo jiný v něčem lepší a potom jsme tak chytří, že zjistíme, jak se jim v tom vyrovnat, nebo je dokonce předčít.
Městský úřad Rumburk se k implementaci metody benchmarkingu zapojil v závěru roku 2006. Z analyzovaných dat nyní vycházejí první závěry, kterými by se mělo vedení rumburské radnice začít řídit. „Změny, které na základě výsledků benchmarkingu připravujeme, by měly vést k dalšímu zkvalitnění práce úřadu a služeb poskytovaných občanům,“ dodává na závěr JUDr. Majzlík.

Tisk Tisk | E-mail E-mail