Dopravní průtah Rumburkem se ani letos asi konat nebude

Tištěné noviny 02/2008 | 24. 1. 2008 | Nezařazené

Již v roce 2006 byla opravou mostu na Pražské ulici v Rumburku zahájena první etapa rekonstrukce dopravního průtahu města Rumburku, která měla přispět k větší plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Kraj tehdy počítal s tím, že již v druhé polovině roku 2007 by zahájil druhou etapu, jejíž součástí měla být rekonstrukce povrchů silnic a vybudování tří nových křižovatek v Rumburku, z toho dvou kruhových a jedné světelné. Plánovaných 50 milionů korun na realizaci této akce měl hradit Ústecký kraj, který si pro tento účel vzal 700milionový úvěr, z něhož 500 milionů mělo směřovat do oblasti dopravy na rekonstrukci silnic II. a III. tříd, silničních mostů a staveb s prioritou hraničních přechodů a komunikací navazujících na dálnici D8.
Druhá etapa rekonstrukce dopravního rumburského průtahu se však v minulém roce nekonala a konat se nebude ani letos. Podle tiskového mluvčího Ústeckého kraje Františka Jančíka je na stavbu průtahu Rumburkem na silnici II/263 již vydáno územní rozhodnutí, je zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení a v současné době bude žádáno o vydání stavebního povolení. Důvodem tak velkého časového skluzu při přípravě této investice byla nedohoda mezi Ústeckým krajem a SBDO Průkopník Varnsdorf.
Stavba bude prováděna ve spolupráci s městem Rumburk, protože městu přísluší chodníky, veřejné osvětlení, světelná signalizace a zeleň.
Realizace tohoto plánu se však odsouvá, protože zatím není pro tento rok zařazena do rozpočtu Ústeckého kraje. V současné době totiž krajská Správa a údržba silnic prověřuje, zda bude možné akci přiřadit k projektu „Rekonstrukce úseku I/13 – Děčín – Česká Kamenice – Krásná Lípa – Rumburk -Šluknov, silnice II/263 (+II/265 Krásná Lípa – Varnsdorf)“, na který je připravována žádost o spolufinancování z fondů EU v rámci programů ROP.
O zařazení této akce do projektu nyní vedou zástupci města jednání. Pokud by se tento záměr zdařil, je reálné zahájit práce v letech 2008 – 2009. Náklady na realizaci průtahu jsou projektantem kalkulovány ve výši cca 30 milionů korun včetně DPH.

prutah

Rekonstrukce dopravního průtahu Rumburkem a vytvoření tří nových křižovatek by významně prospělo dopravní bezpečnosti ve městě. Nejvíce je dopravou zatížena Komenského ulice v Rumburku a křižovatka u gymnázia a u rumburské Lorety. Foto: gdo

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2008/01/24/dopravni-prutah-rumburkem-se-ani-letos-asi-konat-nebude/