Stalo se zvykem, že k oslavám Vánoc patří koncert RKO

Tištěné noviny 02/2008 | 24. 1. 2008 | Nezařazené

Hezkým příspěvkem k uvítání Vánoc a Nového roku byl Vánoční koncert Rumburského komorního orchestru, který se konal 16. prosince v aule rumburského gymnázia.
Tentokrát byl koncert zasvěcen zpěvu.
Vánoční večer zahájil dětský pěvecký sbor Čtyřlístek ze ZŠ U Nemocnice.
Aula gymnázia zvučela přednesenými koledami díky vedoucím L. Uhrové a I. Šabatové téměř profesionálně. Dobře, i když trošku rozechvěle se zhostil chlapeckého sóla David Hlušička.
Romantická vánoční hudba protkaná znamenitými zpěvnými sóly A. Kubešové, M. Englerové, dua Honců, M. Steklé a tria Holcová, Englerová, Bydžovský, které předneslo Linkovu Vánoční pastorelu, a procítěný doprovod orchestru, to vše navozovalo opravdovou vánoční atmosféru a probouzelo v posluchačích vánoční těšení se z dětských let. Kdo by v těchto chvílích pomyslel na předvánoční shon. Všech-ny starosti pominuly, zůstala slavnostní nálada umocněná posledními dvěma skladbami. Purpura jakoby skutečně zavoněla a provázela nadšené posluchače na cestě domů. Tentokráte se blýskavým sněhovým popraškem šlo opravdu zvesela.
Za krásné chvíle patří zpěvákům, hudebníkům a dirigentu, duši orchestru, panu Lošťákovi velký dík s přáním zdraví a úspěchu v novém roce.
A všem posluchačům další hezké zážitky, o které se Rumburský komorní orchestr jistě rád postará.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2008/01/24/stalo-se-zvykem-ze-k-oslavam-vanoc-patri-koncert-rko/