Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pomoc drobným památkám je na cestě

V letošním roce otevřelo Ministerstvo kultury ČR další program na pomoc vlastníkům kulturních památek. Oproti již existujícím je tento program vstřícným krokem k drobnějším památkám, jako jsou chalupy, kapličky a drobné stavby ležícím mimo památkové zóny a rezervace, které by se jen těžko dostávaly k penězům přes daleko větší a významnější památky. Program se ale netýká památek ve vlastnictví státu.
Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností je rovněž posunutím rozhodovací pravomoci blíž k jednotlivým památkám na území správních obvodů, tzv. „trojkových úřadů“. Ministerstvo si sice ponechalo poslední slovo k uvolnění financí, ale výběr, rozsah a doporučení přeneslo na obce s rozšířenou působností, mezi které město Rumburk patří. Otevírá se tím možnost pro „opomíjené“ památky, aby si ukously ze společného koláče peněz. Najdou se určitě tací, kteří budou považovat výši příspěvku do tohoto programu za nicotnou, ale my, co se pohybujeme kolem ochrany a oprav kulturních památek s úlevou říkáme: „Nemusí pršet, hlavně když kape“.
Podrobnější informace o programu můžete získat na internetových stránkách města Rumburk.

Tisk Tisk | E-mail E-mail