Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Reakce na článek paní Radovanovičové „Poděkování paní Hrábkové“

Vážení občané, se zájmem jsem si přečetl článek pí J. Radovanovičové, zveřejněný v minulém čísle RN (z 21. 2.) „Poděkování paní Daně Hrábkové“.
V uvedeném článku si pisatelka postěžovala, že nová majitelka nemovitosti zvýšila nájemné svým nájemníkům o 250 % a ti pak následně vyhledali pomoc u starosty města, u kterého se setkali s nezájmem záležitost řešit.
Opak je ale pravdou. Paní Radovanovičovou jsem tak, jako kteréhokoliv občana tohoto města přijal, vyslechl a prostudoval si její osobou čerstvě podepsanou nájemní smlouvu.
Přestože jsem nabyl přesvědčení o obrovské chybě zmíněné paní, která nejdříve podepsala nájemní smlouvu i s dovětkem, že tak činí ze svobodné vůle, a teprve pak si přišla stěžovat, domluvil jsem jí bezplatnou poradu u člověka s právním vzděláním. Bohužel, ani on nedokázal najít z dané situace pro stěžovatelku úspěšné východisko.
Aby se podobná situace neopakovala, seznámil jsem s případem občany více jak před rokem, a to 8. února 2007 článkem v RN č. 3/2007. Opět jsem je zde upozornil a vyzval, aby se vždy, než podepíší novou nájemní smlouvu, která budí podezření, přišli poradit.
Opět tedy připomínám a vyzývám všechny občany – než podepíšete novou nájemní smlouvu, poraďte se! A to ať už s právním poradcem, s přáteli znalými dané problematiky nebo zajděte za mnou.

Nikdy, opakuji nikdy jsem schůzku žádnému občanovi, a to nejen tohoto města, neodepřel. O to víc mě mrzí uvedené nařčení z nezájmu. S podobnými jevy se ale zřejmě budeme setkávat častěji, jelikož volby do senátu a do krajského zastupitelstva se pomalu, ale jistě blíží…

Tisk Tisk | E-mail E-mail