Ve výběžku vlaky jezdit nepřestanou

Tištěné noviny 05/2008 | 6. 3. 2008 | Nezařazené

Krajští zastupitelé na svém posledním zasedání 6. února schválili rozsah základní dopravní obslužnosti zajišťované drážní dopravou pro Ústecký kraj v letech 2009 – 2026.
V okamžiku, kdy vstoupí v platnost připravovaná směrnice Evropské komise, chce kraj vybírat vlakové dopravce podobným způsobem, jako uděloval koncese autobusovým dopravcům a nabízet jim dlouhodobé smlouvy s dobou platnosti 12 – 15 let. Budoucí výběrová řízení mají být vypisována pro pět regionálních sítí, včetně oblasti Šluknovska, ale také na tratích přesahujících území kraje do vnitrozemí nebo do Svobodného státu Sasko.
Kraj tak může vybírat dopravce nejen dle cenových nabídek, ale i dle kvality vlakových souprav, nabízených služeb nebo dodržování jízdních řádů.
K 31. 12. 2008 končí platnost tříleté smlouvy, uzavřené mezi Ústeckým krajem a Českými drahami a. s. Podle ní kraj v tomto roce může u Českých drah a. s. objednat maximálně 7,35 milionu km vlaků za 375 milionů korun.
Vzhledem k tomu, že výběrová řízení by měla probíhat nejméně 18 měsíců před zahájením plnění smluv a také proto, že není v platnosti odpovídající evropská legislativa, dohaduje krajský úřad zajištění vlakové dopravy na nejméně dvouleté období 2009 – 2010 s Českými drahami a. s. Současně však probíhají přípravy na výběrová řízení.
První z nich, pro regionální síť Litoměřicko – Lounsko, by chtěl kraj vyhlásit ještě v první polovině letošního roku, pro Šluknovsko by mělo být vyhlášeno výběrové řízení v letech 2008 až 2009 a nový dopravce by se svými vlaky mohl na tratě Šluknovského výběžku vyjet již v roce 2010 až 2011.
Kraj chce u toho dopravce objednat pro oblast Šluknovska 1450000 km vlaků.

Regionální síť Šluknovska
S 8  Děčín – Č. Kamenice / Rumburk
S 23 Děčín – Dolní Žleb – Bad Schandau
S 27 Mikulášovice – Rumburk / Ebersbach
S 28 Rumburk – D. Poustevna – Sebnitz

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2008/03/06/ve-vybezku-vlaky-jezdit-neprestanou/