Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Výstavba vědecko-technického parku v Rumburku se konečně rozjela

Demolicí staré tovární haly bývalého podniku Bytex v Matušově ul. v Rumburku začala dlouho avizovaná výstavba prvního vědecko-technického parku v Ústeckém kraji.
I když podle původních předpokladů měl být komplex budov vybudován a zkolaudován již koncem března letošního roku, bylo zahájení stavby vázáno na stavební povolení, které bylo vydáno až letos v lednu.
Již v únoru se tedy Rumburští museli rozloučit se starým Bytexem, ale podle jednatele společnosti Podnikatelské centrum Rumburk, VTP, s.r.o. Martina Sedlára se život do těchto míst vrátí během několika dní. „Na místě bývalé tovární haly, kterou jsme nechali strhnout, bude již v březnu provedena pilotáž a betonáž. Předpokládáme, že technologická přestávka potřebná na vytvrdnutí betonu bude trvat čtyři až šest týdnů a poté by na těchto základech měla do dvou měsíců vyrůst čtyřpatrová ocelová zateplená konstrukce. Zároveň s výstavbou nové budovy bude probíhat i rekonstrukce dvou stávajících budov.“
Výstavba VTP Rumburk a zajištění jeho provozu přijde na 98 milionů korun, z toho více jak 73 milionů zaplatí prostřednictvím Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP) Evropská unie a stát.
Vědecko-technický park má sloužit jako podnikatelský inkubátor, inovační centrum a centrum pro transfer technologií, jehož cílem je podpořit hospodářský růst, vědecko-technický rozvoj a úroveň vzdělanosti v regionu. Zaměřuje se na vědu a výzkum, zavádění nových technologií, inovačního podnikání a odborného vzdělávání.
Původním záměrem společnosti bylo provádět v tomto zařízení dynamické zátěžové zkoušky štíhlých konstrukcí, jako jsou například mostní konstrukce, jeřáby nebo televizní věže, a to pomocí impulsních raketových motorů.
Tento projekt však byl vázán na osobu jednatele společnosti doc. Štumpa, který však v prosinci odstoupil a s ním padl i tento projekt.
„Obyvatelé Rumburku se nemusí vědecko-technického parku a činností s ním spojených obávat,“ ujišťuje Martin Sedlár. „Vzhledem k tomu, že centrum je umístěno uprostřed bytové zástavby a nedaleko historického centra města, bude naše činnost šetrná k okolnímu prostředí a zejména k obyvatelům města. Chceme se soustředit a specializovat na jemnou mechaniku v oblasti vývoje oční optiky, podporujeme inovační výzkum očních čoček a všeho, co je s tím spojeno,“ vysvětluje jednatel společnosti. Podnikatelské centrum Rumburk nebude jen uzavřenou společností. „Chceme nabídnou spolupráci i podnikatelským subjektům a firmám v Rumburku a jeho okolí, pomoci jim při inovaci a vývoji jejich výroby a technologií. Naší snahou je podpořit rozvoj tohoto regionu, podpora podnikatelského sektoru a zvyšování vzdělanostní úrovně obyvatelstva,“ dodává Martin Sedlár.

rumburk_vtp

Na místě původní výrobní haly Bytexu vyroste nový čtyřpatrový moderní objekt vědecko-technického parku, zbývající dvě budovy (na snímku) projdou nákladnou rekonstrukcí. Foto: gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail