Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Loreta žije kulturním životem celý rok

V ambitech Lorety v Rumburku jsou do 29. 3. 2008 k vidění dvě výstavy. První představuje čtyři desítky bohatě zdobených historických ornátů a kostelních textilií z depozitáře rumburské Lorety. Návštěvníci si dále mohou prohlédnout tři desítky velkoformátových fotografií obnovených křížků, božích muk a kapliček „Opravené drobné sakrální památky z Českého Švýcarska“. Cyklus výstav bude pokračovat i v jarních měsících, např. v dubnu a květnu se představí fotografie z národních parků Venezuely, na přelomu května a června si návštěvníci budou moci prohlédnout výstavu Létající koberec občanského sdružení Gawain z Prahy, v listopadu pak výstavu Japonské fragmenty atd.
V pátek 23. května se uskuteční druhá Loretánská noc. Architektonický skvost z počátku 18. století bude tento den přístupný v neobvyklou dobu mezi 20. a 24. hodinou. „Během akce budou osvětleny vnitřní prostory ambitů a nasvícena loretánská kaple. Po celou dobu konání budou probíhat výtvarné dílny pro děti, hudební vystoupení a komentované prohlídky objektu. Akce Loretánská noc bude součástí 4. ročníku celorepublikového Festivalu muzejních nocí 2008,“ řekl páter Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku, Jiříkově a okolí. „Na sobotu 2. 8. 2008 připravujeme náboženskou slavnost Portiunkule, kvůli níž do Lorety v Rumburku v minulosti směřovaly tisíce poutníků ze severních Čech a Horní Lužice,“ doplnil páter Kujan.
V sobotu 13. září bude uspořádán 12. ročník Loretánských slavností v Rumburku. Uskuteční se hudební a divadelní vystoupení pro děti, vystoupení místních dětských pěveckých sborů, Den otevřených dveří památky a mše svatá. Bude připravena česko-německá výstava Kapucínský klášter v Rumburku (1683-2008), která připomene 325. výročí stavby kapucínského kláštera v Rumburku. Výstava se stane součástí trvalé expozice o historii loretánského areálu v ambitech Lorety Rumburk. „Loretánské slavnosti v Rumburku se pořádají od roku 1997 jako součást Dnů evropského dědictví. Pořadatelem akce byla původně Nadace Loreta Rumburk a Římskokatolická farnost-děkanství Rumburk. Od roku 2005 akci pořádá výhradně vlastník objektu, Děkanství Rumburk,“ uvedla průvodkyně z rumburské Lorety Barbora Hildebrandtová.
Klára Mágrová

Tisk Tisk | E-mail E-mail