Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Období vegetačního klidu skončilo

Ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí upozorňují, že letošní období vegetačního klidu už skončilo. Obce, správci komunikací i všichni ostatní, kdo plánují či plánovali kácení dřevin, by měli tuto skutečnost vzít v potaz.
Období vegetačního klidu obvykle trvá od začátku listopadu do konce března. Letošní mírná a krátká zima je s největší pravděpodobností za námi a s ní i období vegetačního klidu. Stromy se začaly chystat na nové olistění a rozkvět a ptáci začínají obsazovat svá hnízda. Vyhláška k zákonu o ochraně přírody a krajiny přitom uvádí, že kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období vegetačního klidu. Pokud tedy o některých žádostech o povolení kácení dřevin bylo rozhodnuto kladně s tím, že je lze provést v období vegetačního klidu, pak je vhodné odložit kácení až na počátek listopadu.
Dřeviny, které svým stavem zřejmě a bezprostředně ohrožují život či zdraví občanů nebo hrozí škodou značného rozsahu na majetku, je samozřejmě možné pokácet i mimo dobu vegetačního klidu – za dodržení podmínek, které dává zákon o ochraně přírody a krajiny, jeho prováděcí vyhláška a vydané rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody.

Česká inspekce životního prostředí je připravena provést kontrolu jakéhokoli podezření na neoprávněné kácení dřevin rostoucích mimo les. Za tímto účelem je i v letošním roce veřejnosti k dispozici tel. číslo 731 405 072.
Jakub Kašpar

Tisk Tisk | E-mail E-mail