Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zlobí vaše dítě?

Chyba nemusí být ve vaší výchově

Trápí vás, že je vaše dítě nezvykle neposedné, neklidné a nesoustředěné? Že si nevydrží chvilku v klidu hrát, že odbíhá od svých úkolů a her, aniž by je dokončilo a dotáhlo do konce? Zlobíte se na něj, že neposlouchá, co mu říkáte, i když mluvíte přímo na něj? Stěžují si na něj učitelé ve škole, že je zapomnětlivé, že vyrušuje při vyučování, vrtí se na židli a hraje si s rukama i nohama, že stále mluví a pořád je jako na pochodu, že skáče druhým do řeči, vyhrkne odpověď dřív, než je dokončena otázka a že mu dělá potíže jakékoliv čekání, třeba i při přecházení přes silnici?
Pokud některé z těchto znaků chování nacházíte u svého dítěte, je možné, že trpí nějakou formou mozkové dysfunkce, a to od nejlehčí poruchy učení, přes poruchy pozornosti, impulzivitu, až po hyperaktivní syndrom.
Zvládnout takové dítě nelze ani prosbami a domluvami, ani sebepřísnějšími tresty. V těchto případech je nejlepší vyhledat pomoc odborníka, který dokáže určit, o jakou formu poruchy se jedná, a především je schopen takové dítě úspěšně a trvale vyléčit.
Dnešní medicína upouští od léčby takových dětí pomocí sedativ, dnes se její pozornost soustředí na novou metodu EEG Biofeedback. Jednou z propagátorek této léčby je i Mgr. Monika Kadlecová, která se jí ve své ordinaci v Krásné Lípě zabývá již několik let.

 • O této metodě se málo ví, a dokonce někteří odborníci na ní pohlížejí s jistým despektem. Můžete nám tuto metodu léčení trochu přiblížit?
  EEG Biofeedback je vysoce specifická metoda pro posílení žádoucí aktivace nervové soustavy, především pro trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání a sebekázně a zlepšení výkonu intelektu. Jednoduše řečeno, díky této metodě lze z neklidného a roztěkaného dítěte vychovat úplně normálního, klidného, soustředěného a zdravého človíčka.
 • Jak takové léčení probíhá?
  Terapie se skládá z několika sezení a z kombinace několika metod. Základem je EEG Biofeedback, tedy práce terapeuta a dítěte se složitým počítačovým programem. Dítěti je na hlavičku připevněno několik elektrod, které snímají část mozkové aktivity a tuto informaci přenášejí do počítačového programu. Na obrazovce počítače předloží terapeut dítěti počítačovou hru, kterou dítě ovládá svou vlastní vůlí. Pro zjednodušení, na obrazovce dítě uvidí například kreslené delfínky. Pokud je nesoustředěné a neklidné, obrázky se nepohybují. Ale citlivým vedením terapeuta se dítě začne zklidňovat a soustředit a ve chvíli, kdy se dostane do správné fáze soustředění, rybičky se začnou pohybovat. Pro dítě je to vlastně zábavná hra, která ho léčí, aniž by si to uvědomovalo. Terapeut postupně zatěžuje dítě stále větší zátěží a úkoly jsou sezení od sezení stále náročnější, a to podle toho, jak dítě na terapii reaguje. Pokud je dítě unavené a jeho mozek již není schopen další zátěže, EEG to spolehlivě pozná a terapeut zátěž sníží a naopak. Ruku v ruce s touto léčbou je nutné naučit dítě, ale i jeho rodiče, dechovému cvičení a autogennímu tréninku. Další vhodnou možností jsou relexační cvičení a koordinační cvičení, kde dítě střídavě zapojuje obě mozkové hemisféry. Velký důraz při léčbě je kladen na spolupráci s rodinou.
 • Jak dlouho tedy terapie pomocí Biofeedbacku trvá?
  To je individuální. Při prvních sezeních se dítě dokáže soustředit jen několik málo minut. A není v zájmu dítěte a jeho léčby snažit se přepínat ho a násilím nutit do další práce. Ale citlivou stimulací se dítě časem dokáže soustředit více a déle a sezení od sezení se práce s dítětem prodlužuje a zátěž zvyšuje. U dětí úzkostných, neurotických a u lehčích forem poruch chování a učení se doporučuje minimálně patnáct sezení. U epileptiků a u těžšího neurologického postižení je čtyřicet sezení minimum. Úspěšnost této metody je až devadesátiprocentní, záleží na míře obtížnosti problému, ale vyléčení poruch je pak již trvalé.
 • Říkala jste, že pro léčbu je nutná i spolupráce s rodinou. V jakém směru?
  Terapeut provede s rodinou na začátku léčby pohovor, aby se lépe orientoval v daném problému. Ne všechny poruchy chování dětí jsou způsobeny mozkovou dysfunkcí a rozhovor s rodinou může odhalit příčiny změněného chování. Řešila jsem například problém malé dívky, která propadala záchvatům nekontrolovaného vzteku. Až při rozhovoru s rodinou se ukázalo, že dítě je velice zatížené a stresované svými školními povinnostmi, značným množstvím kroužků a mimoškolních aktivit a velkým nedostatkem relaxace. Po domluvě s rodiči přestala klientka některé kroužky navštěvovat, dostala prostor pro to, aby si mohla hrát a odpočívat po svém a pomocí biofeedbacku se velice rychle dostala do formy.
 • Komu je tedy EEG Biofeedback určen?
  Indikací je celá řada. Nejčastějšími klienty jsou děti s poruchami učení, například dyslektici a dysgrafici, děti s poruchami pozornosti a hyperaktivním syndromem. Ale lze léčit i poruchy chování, endogenní deprese, poruchy spánku v dětství, noční děsy, pomočování způsobené psychickými faktory, výrazové vady řeči, například koktání, etopedické poruchy.
  EEG Biofeedback však může pomoci i dospělým, u nichž se dají léčit následky stresu a případně tak podpořit schopnost lépe se soustředit a tím pádem i učit, přijímat další informace. Je to jakási forma kondičního tréninku a těmto zdravým lidem stačí jen deset sezení. Léčila se u mě i paní po mozkové mrtvici a i u ní byly znát velké pokroky při uzdravování. Dokonce je znám případ, kdy byla pomocí této metody vyléčena u jedné pacientky epilepsie, v zahraničí se již setkali s léčbou anorexie a bulimie, chronických migrén, alergií, dokonce i diabetu, trémy a různých forem závislostí.
 • Kdy je vhodné s léčbou začít?
  Čím dříve, tím lépe. Zejména u dětí je vhodné začít ještě v předškolním věku. Trpí-li dítě některou z výše jmenovaných poruch, změna režimu při nástupu do školy, zvýšené nároky na jeho soustředění, první neúspěchy ve škole a zklamání rodičů vyvolávají u dítěte zhoršení poruchy a psychického stavu a dítě se tak dostává do koloběhu věčného neúspěchu a potíží a toto trauma si pak s sebou nese celý život. Proto je vhodné zahájit sezení třeba již o letních prázdninách před nástupem do první třídy a během těchto dvou měsíců se dá pro zdraví a spokojenost dítěte udělat velice moc. A to je deviza, která se nedá vyvážit zlatem

EEG Biofeedback

 • Metoda, která umožňuje ovládat své mozkové vlny. Jde o sebeurčení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když pacient dostane cílenou a okamžitou informaci o ladění, případně rozladění svých mozkových vln, může se naučit, jak je uvést do souladu. A tím mozek dostává příležitost ovládat sám sebe, takže je schopen lépe se soustředit, odolávat stresu, vedlejším vlivům a podnětům.
 • Autorem metody je prof. Sterman, americký neurofyziolog z kalifornské Medicine University of Los Angeles, který tuto metodu prosazuje již od sedmdesátých let minulého století.

 • Do České republiky se tato metoda dostala v roce 1996 díky pražským psychologům a neurologům, kteří se s ní seznámili při svých studijních cestách v USA. Metoda je zařazena do programu výuky na 1. lékařské fakultě UK v Praze.

 • Metodu EEG Biofeedback může provozovat jen vysokoškolsky vzdělaný odborník, který absolvuje speciální průpravu garantovanou EEG Biofeedback Institutem v Praze, včetně školení v elektroencefalografii a neurofyziologii.

 • Centrum EEG Biofeedback najdete i ve Šluknovském výběžku. Ve zdravotním středisku v Krásné Lípě ordinuje Mgr. Monika Kadlecová dvakrát týdně. Návštěvu centra si můžete domluvit na tel. čísle 412 386 261.

 • Léčbu EEG Biofeedback nehradí žádná z českých zdravotních pojišťoven. Každé sezení hradí pacient sám.
Tisk Tisk | E-mail E-mail