Kraj pokračuje ve slučování škol

Tištěné noviny 16/2008 | 28. 8. 2008 | Nezařazené

Také v roce 2008 v Ústeckém kraji pokračuje přeměna krajské školské soustavy, a to podle programu Páteřní školy, který v prosinci 2006 schválilo zastupitelstvo kraje.
Prvního září letošního roku se tak sloučí další páteřní školy, a to v Teplicích, Děčíně, Mostě, Rumburku a dalších městech. Nový školní rok zahájí celkem 141 školských příspěvkových organizací, které zřizuje Ústecký kraj. Je to o 48 méně, než kolik jich kraj převzal od ministerstva školství a ministerstva zemědělství v roce 2001. Program Páteřních škol je připravený až do roku 2010.
Mezi školy, kterým se v letošním školním roce slučování nevyhnulo, patří i Střední zdravotnická škola Rumburk a Obchodní akademie Rumburk. Ty vytvořily jeden společný subjekt s názvem Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk, příspěvková organizace. Škola bude zahrnovat střední školu s cílovou kapacitou 676 žáků, domov mládeže s kapacitou 90 lůžek a školní jídelnu pro 300 stravovaných.
V souvislosti s tímto slučováním zrušila Rada Ústeckého kraje školské rady obou středních škol a odvolala z funkcí členů těchto rad Ivana Strakoše, Helenu Chvátalovou, Petra Dúbravce a Radka Engla. Vzápětí ale schválila zřizovací listiny nové Školské rady Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie Rumburk. Ta by měla být pouze šestičlenná. Jako zástupce kraje zvolila do této rady Ivana Strakoše a Petra Dúbravce. Dalšími členy školské rady budou zástupci studentů a pracovníků školy, kteří by měli být voleni začátkem školního roku.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2008/08/28/kraj-pokracuje-ve-slucovani-skol/