Lužická nemocnice v Rumburku získala nový moderní rentgen

Tištěné noviny 16/2008 | 28. 8. 2008 | Nezařazené

Od druhé poloviny srpna je v Lužické nemocnici v Rumburku v provozu nový moderní digitální skiagrafický rentgen značky ddRCompact od švýcarské firmy Swissray. Společnost Lužická nemocnice a poliklinika Rumburk a.s. ho zakoupila za necelých šest milionů korun. Pro instalaci přístroje však bylo nutné provést na pracovišti významné úpravy podlahy, aby unesla třičtvrtětunový rentgenový sloup, vybudovat kvalitní počítačové zázemí pro lékaře a laboranty a upravit šatny pro pacienty. Tyto úpravy, které se podařilo dokončit v rekordně krátkém čase za necelý měsíc, si vyžádaly další zhruba jeden a půl milionu korun.
„Pořízení tohoto rentgenového zařízení je pro naší nemocnici velikým pokrokem,“ zdůrazňuje její ředitel MUDr. Radko Janoušek. „Přístroj je bezpečnější, rychlejší, výkonnější, a především čitelnější. Rozlišení rentgenových snímků je úžasné a je tak možné snáze zachytit skryté, tzv. diskrétní změny, například vlasové zlomeniny. Díky tomu se tak i samotná diagnostika stává daleko efektivnější a kvalitnější,“ dodává MUDr. Janoušek.
Předností tohoto rentgenu je výkonný generátor, který významně zkracuje dobu expozice. Zpracování snímků je také rychlejší, a to z více jak pěti až deseti minut u původního starého přístroje na pouhých pět vteřin u přístroje nového. Lékař tak má během okamžiku požadované informace o stavu pacienta přímo ve svém počítači. Navíc lékař může se záznamem snímku pracovat dál i v počítači, pořídit si detail požadovaného místa, aniž by musel být pacient znovu rentgenován, což je pro pacienta velice šetrné a pro práci lékaře velice přínosné.
Rentgen je ovládán vyškoleným rentgenovým laborantem, a to velice jednoduchým způsobem pomocí dotykového monitoru. Na něm pracovník jedním dvěma dotyky určí tu část těla, která má být vyšetřena, a přístroj na tyto pokyny již reaguje sám. Pohyb rentgenového ramena je řízen dálkovým ovládáním, takže odpadá pro laboranty fyzicky náročná manipulace s celým zařízením.
Moderní rentgenové technologie zkracují dobu a snižují dávku expozice (záření), čímž se výrazně snižuje zátěž pacienta. Navíc je každý snímek doplněn informacemi o výši rentgenového záření, kterému byl pacient vystaven, takže lékař na kterémkoliv oddělení nemocnice, nebo i v jiném zdravotnickém zařízení může při dalších vyšetřeních tyto informace zohlednit. Rentgenové snímky jsou elektronicky předávány z RTG pracoviště na oddělení, kam je pacient překládán, ať již na ambulanci, operační sál, kde může být rovnou podle těchto snímků operován, nebo na lůžkové oddělení. Pokud je pacient převážen do jiné nemocnice, je jeho zdravotnická dokumentace doplněna o CD nosič s RTG snímky a dalšími informacemi.
Pořízením nového moderního rentgenu do Lužické nemocnice v Rumburku se splnilo jedno z mnoha přání lékařů, ale i pacientů. Na splnění dalších si však ještě budou muset počkat.
„Nyní usilujeme o vybudování CT pracoviště a snažíme se přesvědčit VZP, že pro tento region je nákup tohoto zařízení nezbytností,“ vysvětluje ředitel Lužické nemocnice MUDr. Janoušek. „Leží před námi nelehký úkol přesvědčit úředníky Praze, že v tomto regionu, ve kterém žije šedesát a v létě přes 80 tisíc lidí a který je zejména v zimním období dopravně těžko přístupný, se bez této moderní diagnostické techniky neobejdeme. Je nutné, aby si uvědomili, že zbytečně zatěžujeme vážně nemocné a zraněné pacienty dlouhými a náročnými transporty na CT vyšetření do jiných nemocnic v Liberci nebo Děčíně a že rozhodnutí odpovědných úředníků může mnohé ovlivnit k dobrému, ale bohužel i k horšímu,“ dodává ředitel Lužické nemocnice MUDr. Radko Janoušek. Jednání s VZP by se podle něj mělo uskutečnit již v polovině září.

rentgen

Pacientům Lužické nemocnice v Rumburku je od poloviny srpna k dispozici nový moderní digitální skiagrafický rentgen značky ddRCompact od švýcarské firmy Swissray. Foto: gdo

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2008/08/28/luzicka-nemocnice-v-rumburku-ziskala-novy-moderni-rentgen/