LUKRAM s.r.o. čeká další rozvoj

Tištěné noviny 18/2008 | 25. 9. 2008 | Nezařazené

Společnost LUKRAM s.r.o. připravuje další rozšíření výroby. Od 1. 8. tohoto roku se stala jejím novým vlastníkem společnost Belden se sídlem v USA. Nový vlastník počítá s rozšířením výroby v Horním Podluží v oboru elektromechanických propojovacích komponentů pro průmyslovou mechanizaci, které vytvoří až dvě stě nových pracovních míst, zejména pak v druhé polovině roku 2009.
S výrobním závodem společnosti LUKRAM s.r.o. v Horním Podluží a se záměry na jeho rozšíření se seznámil i vicepremiér vlády ČR a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek, který 4. září navštívil Horní Podluží při příležitosti vyhlášení soutěže o nejlepší obec Severočeského kraje. Vicepremiér Čunek si v doprovodu senátora Josefa Zosera prohlédl výrobní závod a novým vedením společnosti byl seznámen s výrobou, úrovní spolupráce s orgány státní a místní správy a s potřebami na tomto úseku pro nejbližší budoucnost. Přítomní ocenili dosavadní dobrou spolupráci s pobočkou Úřadu práce v Rumburku i s vedením obce v Horním Podluží a konstatovali, že je problematické získávat kvalifikované a vysoce kvalifikované zaměstnance na nově vytvářená pracovní místa vzhledem k tomu, že odborné školství se v minulých letech neorientovalo na výchovu mladých lidí v průmyslových oborech. Pan ministr byl zároveň vedením informován o potřebách společnosti LUKRAM s.r.o. v oblasti veřejné hromadné dopravy s tím, že dopravní obslužnost do Horního Podluží je významným limitujícím faktorem při náboru dalších zaměstnanců z Varnsdorfu a oblasti Rumburska, především pak do vícesměnných provozů.
Vedení společnosti LUKRAM s.r.o. při návštěvě vicepremiéra Jiřího Čunka a senátora Josefa Zosera zdůraznilo zájem společnosti Belden na dalším rozvoji výrobního závodu v Horním Podluží. Pan vicepremiér ocenil dosavadní připravované aktivity společnosti LUKRAM na hospodářském rozvoji regionu a podtrhl nutnost úzké spolupráce státní a místní správy s podnikatelskou sférou při vytváření podmínek pro další ekonomický růst.

lukram

Se záměry firmy Lukram se blíže seznámil i ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek při své zářijové návštěvě.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2008/09/25/lukram-s-r-o-ceka-dalsi-rozvoj/