Sníh komplikuje opravu silnice II/263 z České Kamenice do Jiříkova

Tištěné noviny 23/2008 | 4. 12. 2008 | Nezařazené

Ústecký kraj se sice chystal v těchto dnech zahájit dlouho očekávanou rekonstrukci silnic II. a III. tříd, a to i sil-nic procházejících Šluknovským výběžkem, ale sněhové závěje tuto stavbu zastaví až do návratu vlídnějších povětrnostních podmínek.
Přesto se již řidiči mohou těšit na zásadní rekonstrukci silnice II/263 v úseku Česká Kamenice – Rumburk – Jiříkov, která se již připravuje, a se zahájením stavebních prací kraj počítá již v prosinci tohoto roku, pokud počasí dovolí. Přestavba silnice v režii Správy a údržby silnic Ústeckého kraje si vyžádá cekem 387 milionů korun a měla by být hotova do 31. prosince roku 2009.
Během oprav nedojde k vyloučení dopravy, pouze v průběhu pracovní doby bude na opravovaných úsecích omezen provoz. Součástí rekonstrukce by měl být průtah Rumburkem a vybudování dvou kruhových a jedné světelné křižovatky v tomto, dopravou přetíženém městě.
Tuto informaci potvrdil i současný krajský radní pro dopravu JUDr. Franc při jednání starostů Šluknovska v pátek 21. listopadu.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2008/12/04/snih-komplikuje-opravu-silnice-ii263-z-ceske-kamenice-do-jirikova/