Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kriminalita v Rumburku v loňském roce klesla

Rumburk • Bezmála o dvě stě trestných činů méně v loňském roce než v roce předchozím zaznamenali rumburští policisté. Výrazně ubylo krádeží vloupáním do vozidel i do objektů a došlo i k poklesu krádeží motorových vozidel. Stejně tak citelně ubylo i majetkových přestupků.

Mezi trestnými činy dominují především trestné činy v dopravě, a to zejména řízení bez řidičského oprávnění a maření výkonu úředního rozhodnutí. Těchto skutků bylo v roce 2008 spácháno celkem 98.

Podle zástupce vedoucího OO PČR v Rumburku npor. Steinbacha je příčinou poklesu trestných činů zavedení staronového trendu v rámci tzv. Com-munity policing, tedy nasazení většího množství policistů do terénu v rámci obchůzkové a hlídkové služby. Nejenže tato praxe výrazně přispěla k prevenci trestné činnosti ve vybraných městských lokalitách, ale díky ní bylo zjištěno i daleko větší množství dopravních přestupků (o 100) a trestných činů než v předchozím srovnatelném období.

Majetkové trestné činnosti se podle policistů, až na výjimky, dopouštějí především recidivisté, tedy „staré známé firmy“ a osoby závislé na návykových látkách. A tyto osoby se také dost často dopouštějí i trestných činů v dopravě, za což je lze, v případě recidivy, poměrně účinně soudně trestat, a to i nepodmíněnými tresty odnětí svobody.

Služební obvod OO PČR v Rumburku zahrnuje mimo město Rumburk a Jiříkov i Staré Křečany a zaujímá rozlohu 77 km2. Počet obyvatel v Rumburku se pohybuje těsně nad hranicí 11.000 osob, přičemž v celém služebním obvodu Rumburk žije více než 18.500 obyvatel. Na obvodním oddělení slouží 26 policistů a ve městech Jiříkov a Rumburk působí městská policie.

Prioritou vedení Obvodního oddělení Rumburk je podle npor. Steinbacha v maximální možné míře zajistit výkon hlídek v ulicích a jejich využití k prevenci všech druhů protiprávní činnosti. Celkem bylo v loňském roce na OO PČR Rumburk řešeno 1.028 přestupků, z nichž 255 (v roce 2007 celkem 315) byly přestupky proti majetku a 579 (v roce 2007 celkem 475) přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Za rok 2008 evidovali rumburští policisté celkem 568 trestních spisů. Největší množství v celkovém objemu trestné činnosti stále zaujímá majetková kriminalita. Průměrná objasněnost, která je tvořena poměrem všech evidovaných trestných činů a těch, kde byli zjištěni pachatelé, činila za rok 2008 celkem 67,26 %, což je číslo nadstandardní.

rok 2008 rok 2007
Celkem evidovaných trestních spisů 568 742
Majetková kriminalita – trestné činy 328 428
Vloupání do vozidel 25 62
Krádeže vloupáním do rekreačních objektů 14 24
Krádeže motorových vozidel 38 50
Tisk Tisk | E-mail E-mail