Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

V Dolním Podluží zasedalo trojjediné zastupitelstvo

V restauraci kina Luž v Dolním Podluží se 26. února konalo zásadní a zřejmě přelomové jednání tří zastupitelstev sousedících obcí, a to Jiřetína pod Jedlovou a Dolního a Horního Podluží. Podle jiřetínského starosty Josefa Zosera by tato schůzka mohla odstartovat nejen vzájemnou a aktivní spolupráci mezi obcemi, ale především intenzivní a progresivní rozvoj celé této oblasti.

„Poté, co vydáváme společně noviny pro naše tři obce, poté, co děti z našich obcí navštěvují jednu společnou školu, poté, co občané našich obcí našli práci v sousední obci a poté, co jsme byli od roku 1843 poprvé schopni dohody na vzájemné úpravě katastrálních hranic, musíme být schopni domluvit se na společném řešení dalších témat, která by měla do budoucna zlepšit kvalitu života občanů všech našich tří obcí, ale měla by pomoci i našim podnikatelům a rozvoji cestovního ruchu,“ zahájil setkání tří zastupitelstev Josef Zoser.

Zřejmě hlavním důvodem, proč jsou tyto obce nuceny najít společnou cestu k řešení svých plánů, jsou ekonomické důvody. Jak Josef Zoser uvedl, rozpočtové určení daní nyní sice pracuje ve prospěch malých obcí, přesto jsou tyto zdroje příliš malé na to, aby zaručily dostatečný rozvoj obcí. „Můžeme z těchto financí pokrýt akorát tak náklady na údržbu našich vesnic, ale další rozvoj z nich nezajistíme. Proto je daleko lepší sdružit se do větších celků a vypomoci si navzájem,“ dodal.

A zastupitelé tuto nabídku přijali. První věc, na které se dohodli, je vybudování sportovní haly v Dolním Podluží a sítě turistických stezek sloužících nejen turistům, ale i cyklistům, běžkařům a bruslařům na kolečkových bruslích. „Máme v plánu navázat na projekt Libereckého kraje a přivést takzvaný turistický most až na vrchol Šébru,“ přiznává Josef Zoser, který již několik let o tomto záměru jedná se zástupci sousedního kraje. Ti zatím počítají s tím, že by tato turistická trasa, která vede napříč Libereckem, skončila v obci Svor, ale Josef Zoser se s tím nechce smířit. „Tento projekt má ideální šanci spojit krásy Liberecka s krásami chráněné oblasti Labských pískovců, Luže a Jedlové. Pro turisty by to bylo jistě velmi atraktivní a zajímavé,“ zdůrazňuje.

Kromě turismu vidí zastupitelé velkou možnost spolupráce i v oblasti kultury. Dokonce při jejich prvním společném jednání vznikl zárodek budoucího kulturního výboru, který by měl během roku koordinovat kulturní akce všech tří obcí. Značná část jednání byla věnována i budoucnosti kina Luž. „Je nám jasné, že provoz tohoto zařízení je velmi nákladný a pro Dolní Podluží to může být velká zátěž,“ komentuje situaci Josef Zoser. „Proto jsme se dohodli na tom, že společně necháme vypracovat studii na přestavbu celého objektu tak, aby z toho vzniklo moderní multifunkční kulturní zařízení, kde by bylo nejen kino, ale i divadelní a taneční sál v jednom. Chceme podpořit i provoz restaurace a přilákat tak do kina Luž nejen lidi z Dolního Podluží, ale i z ostatních dvou obcí,“ dodává.

Jednání zanechalo v jiřetínském starostovi velice příznivý dojem. „Byl jsem překvapen vysokou účastí zastupitelů i jejich zájmem o společnou práci,“ dodává spokojeně a přiznává, že se již na další setkání těší. „Chceme se scházet pravidelně minimálně jednou za půl roku a blíže spolupracovat. Vždyť jsme si jako sousedé velmi blízcí, tak proč bychom si nemohli být ještě blíž společnou prací a společným životem,“ dodává Josef Zoser.

podluzi

Starosta Horního Podluží Karel Kopecký (vlevo), jiřetínský starosta Josef Zoser (uprostřed) a starosta Josef Pecinovský z Dolního Podluží při zahájení společného zasedání zastupitelstev všech tří obcí. Foto: gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail