Dlouhá léta zapomenutá Drážďanka možná znovu ožije

Tištěné noviny 07/2009 | 9. 4. 2009 | Nezařazené

Rada Ústeckého kraje doporučila zastupitelstvu schválit smlouvu o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Strassenbauamt Meissen-Dresden, jejímž výsledkem by měla být rekonstrukce přeshraničního silničního spojení mezi Lobendavou a Langburkersdorfem.

Tato zapadlá a zapomenutá silnička, pro kterou se napojením na Drážďany vžilo pojmenování Drážďanka, je dnes pro běžný automobilový provoz uzavřená a spíše slouží jako přeshraniční turistická stezka. Přitom v dobách minulých měla pro Českou republiku historický význam. V roce 1939 po ní od Drážďan dorazila armáda fašistického Německa, o necelých třicet let později, v srpnu roku 1968, tudy projely okupační tanky Sovětské armády.

Rekonstrukce Drážďanky bude mít velký význam pro rozvoj části českého i saského regionu. Severní část Šluknovska se tak více otevře německým sousedům a spojení mezi českými a německými obcemi se zkrátí o několik desítek kilometrů. Dostupnější bude i hlavní město Saska Drážďany, do kterého by automobilista mohl z Rumburku pohodlně dojet již za hodinu.

Projekt počítá s opravou téměř tříkilometrového silničního úseku II/266 z Lobendavy na státní hranici a zahrnuje také rekonstrukci dvou mostů, úpravu stávající křižovatky se silnicí II/267 a zřízení plochy pro otáčení vozidel pro údržbu komunikace z obou zemí v blízkosti hranice.

Rekonstrukce Drážďanky by měla být financována částečně z rozpočtu Ústeckého kraje, a to nejméně čtyřmi miliony korun, dalších 85 % nákladů by měly být hrazeny z dotací z fondu Evropské unie Cíl 3/Ziel 3. Zbývajících 5 % nákladů by měl uhradit stát.

I na německé straně bude silniční spojení rekonstruováno. Tady se přestavba dotkne silnice S 159. Souběžně s tím bude vybudována i cyklotrasa vedená po této silnici a němečtí politici uvažují i o vybudování obchvatu Langburkersdorfu, jelikož místní občanské iniciativy s vedením tohoto silničního tahu přes obec nesouhlasí.

Vzhledem k těmto okolnostem, ale zatím i k neschválené dotaci Ústeckého kraje není jasné, kdy by mohla být rekonstrukce Drážďanky zahájena, a už vůbec není jasné, kdy by mohla být dokončena. Vše je zatím ve fázi příprav, i když podle předběžných informací se nechala německá strana slyšet, že by se do práce chtěla pustit nejdříve za dva roky.

drazdany

Málokdo by dnes věřil, že tato zanedbaná a z historického hlediska velmi zajímavá „komunikace“ bývala kdysi hlavní spojnicí mezi Rumburkem a hlavním městem Saska Drážďany. Foto: Douša

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2009/04/09/dlouha-leta-zapomenuta-drazdanka-mozna-znovu-ozije/