Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Na návštěvu Šluknovského výběžku zavítal ministr pro lidská práva Michael Kocáb

Ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb přijel 1. dubna na návštěvu Šluknovska. Důvodem jeho cesty byla snaha na vlastní oči se přesvědčit, jaká je situace v regionu, který byl zahrnut mezi dvanáct lokalit s nejpalčivější romskou problematikou.

Jeho první kroky vedly do Komunitního centra v Krásné Lípě, kde se sešel za zavřenými dveřmi s vedením města v čele se starostou Linhartem a se zástupci organizací p. o. Kostka Krásná Lípa a o. s. CEDR, které zajišťují programy pro osoby v nouzi, podporují zaměstnanost, vzdělanost a integraci znevýhodněných občanů.

Se skupinou krásnolipských Romů se ministr sešel o něco později, prošel se s nimi Pražkou ulicí a podiskutoval o jejich problémech. Jak se sám později vyjádřil, byl překvapen, jak má nejen toto město, ale i zdejší region problematiku menšin a sociálně slabých osob zvládnutou a jaká péče ze strany obcí a neziskových organizací je jim věnována.

Přesto si při přátelském obědě se starosty z výběžku musel vyslechnout řadu stížností a výtek převážně na postup vlády a zákonodárců při řešení problémů se sociálně slabými osobami a Romy. Starostové požadují více terénních sociálních pracovníků, kteří by aktivně působili v romských komunitách, větší vymahatelnost práva, více pracovních příležitostí, ale také podporu učňovského školství, aby se měla kde mládež z těchto menšin vzdělávat. Také se shodli na tom, že tento problém nelze vyřešit během deseti let, ale že je to běh na dlouhou trať.

Ministr Kocáb přiznal, že je zneklidněn nárůstem xenofobie ve společnosti, a to nejen české, ale i v jiných evropských zemích, a žádal starosty, aby toto nebezpečí ve svých městech nepodceňovali a naopak se mu snažili zabránit.

Diskuze během pracovního oběda se však týkala i jiných témat, například řešení problematiky domácího násilí a násilí na dětech, nebo diskriminace občanů starších padesáti let. Ze slov Michaela Kocába vyplynulo, že vláda již má připraveny programy a rozpracované zákony, které by měly všechny tyto otázky ošetřit, problémem ovšem je to, zda se to vládě, která je v současné době v demisi, podaří dotáhnout do úspěšného konce. Na to v tuto chvíli nedokázal odpovědět ani sám ministr.

kocaba

Ministr Michael Kocáb se svou tiskovou mluvčí a poradkyní pro lidská práva Lejlou Abbasovou se zúčastnili pracovního oběda se starosty Šluknovského výběžku v penzionu Kyjovská terasa. Foto: Douša

 

Kocáb pokřtil Kocábku

Na závěr své návštěvy přijal Michael Kocáb pozvání do nově otevřené vily Kocábka v Rumburku. V této vile pod Strážným vrchem, která až donedávna sloužila jako dětský domov, zřídila Agentura Pondělí podporované bydlení převážně pro své klienty. Z větší části jsou to lidé s tělesným nebo mentálním postižením. Podle ředitelky Agentury Pondělí to jsou však lidé, kteří jsou schopní žít sami a starat se sami o sebe a měli by mít právo a možnost vymanit se z neosobních komunit sociálních ústavů a začít si vytvářet svůj život podle svých představ. „Až dosud jen nečinně a trpně postávali na břehu pustého ostrova a o vlastní cestě si mohli nechat jen zdát. A my jsme pro ně neudělali nic jiného, než že jsme jim podali pomocnou ruku, malou lodičku – kocábku, která by je měla dopravit tam, kam si přejí. Možná, že někdo tuto cestu nezvládne a vrátí se zpátky, ale pro ty ostatní, vytrvalé a odvážné bude prostředkem ke splnění jejich snů a nadějí,“ zdůvodnila Monika Lampová, proč vila dostala právě toto jméno.

Prvními obyvatelkami Kocábky jsou Jana, Žaneta, Pavlína a Markéta, které se svými, ještě prázdnými příbytky s radostí ministru Kocábovi pochlubily. A ten na oplátku jejich nový domov slavnostně pokřtil. Ne však šampaňským, ale pádlem a vodou, což ke Kocábce patří víc než víno s bublinkami.

Jediným problémem, který Kocábka zatím nedokázala vyřešit, je vybavení vily. „Dívky, které jsou zde ubytované, si platí službu ze svého, ale protože nemají dostatek peněz, prosí o pomoc při zařizování bytu,“ uvedla ředitelka agentury Monika Lampová. Dodala, že klientky odešly z ústavů pouze se svými osobními věcmi, ale nemají ani peřiny, ani nábytek, a tak se jim hodí veškeré běžné vybavení domácnosti od postelí až po záclony. „Ti, kteří by jim chtěli pomoci, najdou seznam potřebných věcí na stránkách Agentury Pondělí. A my budeme vděčni za jakoukoliv pomoc,“ upozorňuje Monika Lampová.

Tisk Tisk | E-mail E-mail