Obnova kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech pokračuje

Tištěné noviny 07/2009 | 9. 4. 2009 | Nezařazené

Staré Křečany • V letošním roce pokračuje rekonstrukce střechy starokřečanské dominanty, kostela sv. Jana Nepomuckého. Důvodem je havarijní stav střechy a narušená statika kostela. Letošní obnovovací práce by měly v ideálním případě dosáhnout 1,4 mil. Kč. Příspěvek na obnovu už přislíbilo Ministerstvo kultury ČR, Ústecký kraj a Obec Staré Křečany.

„V současné době nás trápí havarijní stav střechy kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech. V roce 2008 došlo vlastní vahou ke zřícení části střešního pláště, vzniklý otvor byl urychleně provizorně zakryt. Podle posudku statika je stav krytiny na střeše neúnosný a v případě, že brzy nedojde k výměně krytiny a krovu, hrozí poruchy klenby, vedoucí až k jejímu zřícení,“ uvedl farář Jozef Kujan ze salesiánské komunity. Celková obnova kostela by měla přijít na cca 12 milionů korun.

Stavební obnova této památky byla zahájena v roce 2008 opravou části poškozeného krovu v prostoru hlavní lodě. U poloviny kostela byly vybudovány vnější odvětrávací kanálky a vsaková dešťová kanalizace. Na opravu ve výši 762 tisíc korun přispělo Ministerstvo kultury ČR, Ústecký kraj, Obec Staré Křečany a ŘKF Staré Křečany. „Pro záchranu kostela je důležité, aby bylo zabráněno pokračování destrukce historických konstrukcí, došlo k opravě střechy a zamezilo se nadměrné vlhkosti zdiva. Pokud se tak v dohledné době nestane, dojde k nevratnému poškození autentických historických konstrukcí a vnitřního mobiliáře,“ řekl Petr Diviš z úseku státní památkové péče Městského úřadu v Rumburku.

Kostel sv. Jana Nepomuckého je cenným dokladem barokní sakrální architektury s dochovanými historickými konstrukcemi bez pozdějších znehodnocujících přestaveb. „Jedná se o jednolodní stavbu se sakristií a oratoří po stranách a věží v průčelí. Pozdně barokní kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven v letech 1736-1741 na místě provizorního dřevěného kostela. O stavbu se zasloužil tehdejší majitel šluknovského panství Alois Tomáš Raimund, říšský hrabě z Harrachu. Stavitelem byl pražský architekt Jan Jiří Aichbauer, mimo jiné autor kostela Narození Páně u pražské Lorety,“ přibližuje historii stavby kunsthistorik Mgr. Petr Mandažiev, který letos zpracovává stavební historii kostela.

kostela

Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech

 

„Návrhy architektury hlavního a bočních oltářů pro starokřečanský kostel dodal vídeňský dvorní architekt Johann Lucas Hildebrandt. Jako poradce se J. L. Hildebrandt zřejmě podílet i na tvorbě projektu kostela. Kostel sv. Jana Nepomuckého charakterem svého vnitřního prostoru dokládá důležité vývojové stádium venkovských kostelů (tzv. Landkirchen) v 1. polovině 18. století. Kostel tvoří spolu s budovou fary a márnice hodnotný celek, vynikajícím způsobem zapojený do krajiny,“ vysvětlil P. Mandažiev.

Více se o historii starokřečanského kostela a dalších staveb, spjatých s rakouským architektem J. L. Hildebrandtem, dozví návštěvníci připravované výstavy „Architektonické návrhy Johanna Lucase Hildebrandta pro sakrální stavby na Šluknovsku“.

V obci Staré Křečany (včetně místních částí Brtníky, Panský, Valdek a Nové Křečany) se po zboření kostela sv. Martina v Brtníkách v roce 1975 nachází pouze jediný kostel, kostel sv. Jana Nepomuckého. Obnova barokní kulturní památky by měla výrazně zlepšit vzhled významného objektu v centru obce. „Obnovený kostel bude využíván při pravidelných nedělních setkáních římskokatolické farní obce a při mimořádných náboženských akcích. Dále se zde budou pořádat koncerty chrámové hudby a každoroční výstavy historického kostelního betléma. Kostel se stane místem každoročního setkání farníků z ČR a SRN,“ uvedl Mgr. Jozef Kujan.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2009/04/09/obnova-kostela-sv-jana-nepomuckeho-ve-starych-krecanech-pokracuje/