Děkujeme za pohádku

Tištěné noviny 11/2009 | 4. 6. 2009 | Nezařazené

Rumburk • V sobotu 23. května pořádal Dům dětí a mládeže Rumburk ve spolupráci se SRP při DDM a městem Rumburk procházku pohádkovým lesem „Pojďte s námi do pohádky“.

Přestože se v ten den konalo více akcí, které by stálo za to navštívit, děkujeme všem, kteří si vybrali právě ten náš pohádkový les. Na děti a rodiče v lese čekaly postavičky z večerníčků, atmosféra byla dokreslena malovanými dekoracemi paní Dáši Pivoňkové. Snad se Vám procházka líbila, a proto vás již teď srdečně zveme na další ročník, který se uskuteční v sobotu 5. 6. 2010. Děkujeme touto cestou všem pohádkovým postavičkám – dětem i dospělým za ochotu a spolupráci, panu Svobodovi za laskavé svolení použít část jeho pozemku v rámci pohádkové trasy a městu Rumburk.

Snad jste vy, kdo jste za námi do pohádky přišli, strávili s námi příjemné dopoledne.

Tak zase příští rok na shledanou v pohádkovém lese, už teď pro vás chystáme nová překvapení…

DDM Rumburk

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2009/06/04/dekujeme-za-pohadku/