Občanům Šluknovska je k dispozici aktualizovaný Katalog služeb

Tištěné noviny 17/2009 | 24. 9. 2009 | Nezařazené

Pracovní skupiny komunitního plánování zaktualizovaly Katalog služeb ve Šluknovském výběžku. V katalogu jsou uvedeny organizace ze Šluknovského výběžku a okolí, které poskytují služby seniorům, lidem se zdravotním postižením, dětem a mládeži, osobám v nouzi a krizi (sociálně vyloučeným či ohroženým sociálním vyloučením), uživatelům drog a etnikům. Aktualizovaný Katalog služeb má sloužit pro lepší informovanost těch, kteří hledají vhodnou službu, podporu či aktivitu pro sebe, své blízké nebo známé.
V elektronické verzi je dostupný na adrese http://sluzby.krasnalipa.cz.
Katalog obsahuje databázi organizací s podrobnými informacemi o poskytovaných službách, kontaktech, kapacitě, otevírací době, úhradě za službu, bezbariérovosti, pro koho je služba určena, jakou má působnost a jak se stát jejím uživatelem.
Poskytovatelé služeb získají do katalogu přístup, a tak budou kdykoli moci aktualizovat informace o organizaci nebo poskytované službě.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2009/09/24/obcanum-sluknovska-je-k-dispozici-aktualizovany-katalog-sluzeb/