Rekonstrukce školky bude pokračovat

Tištěné noviny 17/2009 | 24. 9. 2009 | Nezařazené

Rumburk • Rekonstrukce Mateřské školy V Podhájí, která je naplánována již několik měsíců, bude i přes veliké potíže v oblasti daňových příjmů města realizována. Slib, který vedení města dalo nejen ředitelce školky, ale především rodičům dětí, které sem docházejí, bude splněn.
Celkovou rekonstrukcí má být škola jednak modernizována a současně se má rozšířit její kapacita ze 75 míst na 104. Zahájení této rozsáhlé investiční akce bylo plánováno na začátek července 2009. Již v červenci byl celý objekt vyklizen a předán stavbařům. V důsledku finanční krize, která zasáhla ekonomiku celého státu a veškeré samosprávy, a díky daňovému propadu veřejných rozpočtů, muselo město přehodnotit financování celé řady investic, včetně způsobu financování této rekonstrukce. Tu nyní chce hradit z úvěrových zdrojů. Tím byla celá akce pozdržena a stavební práce byly posunuty až do září 2009. Předpokládaný termín jejich dokončení je v únoru 2010. V současné době jsou děti z této školky umístěny do pavilónů školní družiny ZŠ U Nemocnice, kde mohou využívat i školní zahradu.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2009/09/24/rekonstrukce-skolky-bude-pokracovat/