Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

ZŠ Pastelka slaví pět let své existence

V září 2005 zahájila svou činnost soukromá základní škola Pastelka, o. p. s. Tehdy do jejích lavic zasedlo 52 žáků. Dnes tento počet překročil už 80. Velmi nás těší důvěra rodičů v naši práci.

Co je náplní našeho školního vzdělávacího programu?

V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Charakter naší práce má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého se-bevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení.

Vycházíme z přesvědčení, že kvalita vzdělávací služby školy nemá být pri-márně posuzována podle tradičně chápaných, tzv. vzdělávacích výsledků. Za tyto výsledky bývají nezřídka považovány pouhé faktografické znalosti žáků zjišťované testováním.

Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.

Pokud máte zájem se přesvědčit, jak škola naplňuje svůj vzdělávací program, přijměte naše pozvání. Ve středu 20. 1. 2010 otevře Pastelka své dveře každému, kdo má zájem prožít „obyčejný školní den“ na této škole. Od 8.00 do 12.30 hod. můžete vstoupit do výuky v každé třídě, od 13.00 do 16.30 hod. nahlédnout do náplně práce školní družiny a zájmových útvarů.

Zápis do 1. ročníku Základní školy Pastelka proběhne ve středu 27. ledna 2010 od 14.00 do 17.00 hod.

Mgr. Anna Jindrová

ředitelka školy

Tisk Tisk | E-mail E-mail