Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jak se město Rumburk vypořádává se svými černými skládkami? A kolik jich v Rumburku je?

Město Rumburk mělo v loňském roce ze svého rozpočtu vyčleněno na úklid nepovolených skládek 50 tisíc korun. Odbor životního prostředí likvidoval prostřednictvím dodavatelské firmy AVE Rumburk, s.r.o. jednu takovou skládku, a to nedaleko bývalé kotelny v Rumburku Podhájí. Stálo to necelých 25 tisíc.

Protože je odstraňování takových skládek finančně velmi náročná záležitost, město se snaží jejich vzniku předcházet a odpad likviduje hned v počátku, kdy se spíše jedná o větší nepořádek. Taková místa se nacházejí na krajích lesa nebo kolem sběrných nádob na separovaný odpad. Týká se to především Horního Jindřichova a Dolních Křečan. Na odstraňování takového nepořádku se hlavně podílejí pracovníci zařazení do systému veřejně prospěšných prací nebo veřejné služby. Měsíčně se na tuto činnost vynaloží kolem pěti tisíc korun. Úklid je prováděn průběžně a skládka jako taková vlastně nestačí vzniknout.

Mgr. Dagmar Žáková
Tisková mluvčí města Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail