Prodejci na pěší zóně se už řeší

Tištěné noviny 12/2010 | 17. 6. 2010 | Nezařazené

V minulém čísle RN se objevil článek, ve kterém se autorka pozastavila nad chováním některých obchodníků na pěší zóně, především nad rozložením jejich zboží na chodnících. V této souvislosti proběhla dne 9. června 2010 za účasti místostarostů koordinační schůzka mezi zástupci městské policie, Odboru komunálních věcí a Živnostenského úřadu, na které byl dohodnut další postup v této věci.

V případě, že zboží je vystaveno tak, že je pověšeno na domech, je toto záležitostí vlastníka nemovitosti, Odbor komunálních věcí nemá v tomto případě pravomoc zasáhnout. V jeho pravomoci je povolení zvláštního užívání veřejné komunikace (předzahrádky či umístění zboží na chodníku), tuto možnost využívá zcela výjimečně a pouze v odůvodněných případech. Městská policie, případně Živnostenský úřad budou pokračovat v kontrolách, v případě problémů budou tyto kontroly zintenzivněny a přestupky na místě řešeny blokovou pokutou. Na schůzce bylo rovněž dohodnuto, že OKV, ŽÚ a MP budou svůj postup koordinovat.

Mgr. Ladislav Pokorný

místostarosta města

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2010/06/17/prodejci-na-pesi-zone-se-uz-resi/