Šedesátimilionová dotace zpříjemní obyvatelům Velkého Šenova život

Tištěné noviny 12/2010 | 17. 6. 2010 | Nezařazené

Město Velký Šenov získalo v nedávné době šedesát milionů korun ze Státního fondu životního prostředí a další dva miliony od Ústeckého kraje z Fondu vodního hospodářství na výstavbu městského vodovodu a kanalizace. Již v létě se tedy ve městě naplno rozjede největší investiční akce v historii obce.

Nového vodovodu a kanalizace by se měli dočkat obyvatelé Horního a části Dolního Šenova, ulice Lipovské a oblastí kolem firmy Veseko a železáren, a v obytné části za městským hřbitovem, tedy oblastech, v nichž kanalizace buď úplně chybí, nebo je jednotná, to znamená splašková i dešťová zároveň.

Stavba, která si celkově vyžádá 76 milionů korun bez započtení rozpočtové rezervy, bude zahájena na přelomu června a července, a ukončena bude v říjnu 2012. Dodavatelem stavby je firma Eurovia CS, a.s.

V úterý 8. června podepsala starostka Velkého Šenova Marcela Boháčová s ředitelem ústeckého závodu této společnosti Pavlem Chládkem smlouvu o dílo. „Jsem velmi šťastná, že se nám podařilo získat tuto dotaci, díky níž můžeme zrealizovat náš dlouhodobý záměr. Nová kanalizace a vodovod zvýší bonitu města, zlepší úroveň bydlení a života zdejších obyvatel,“ uvedla starostka.

V současnosti je Velký Šenov jediným městem ve Šluknovském výběžku, který je vlastníkem a provozovatelem vodohospodářské infrastruktury. Přestože se čas od času ozývaly na zastupitelstvu hlasy předat ho do správy společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, tak jato to učinila ostatní města a obce, Šenovští se rozhodli své rodinné stříbro si ponechat i se všemi riziky. Dnes se jim tento krok vyplatil. Díky nové výstavbě kanalizace a vodovodu navazující na již realizované předchozí etapy v letech 1994 – 2004 bude mít město na několik desítek let po starostech a zisky z jeho provozu potečou do městské kasy a budou využívány na další rozvoj a obnovu vodohospodářské infrastruktury v obci. Předpokládá se, že cena vodného a stočného se po rekonstrukci mírně zvýší, ale dopad do kapes šenovských obyvatel bude prý minimální.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2010/06/17/sedesatimilionova-dotace-zprijemni-obyvatelum-velkeho-senova-zivot/