Pryč z města – za zážitky a dobrodružstvím

Tištěné noviny 15/2010 | 26. 8. 2010 | Nezařazené

Farní charita Rumburk uspořádala během letošních prázdnin letní tábor pro dvacet dětí v rámci prevence kriminality. Na výchovně-rekreační tábor Pryč z města, který se konal na Terénní základně Krásný Buk, se děti i s jejich vedoucími dopravily na kolech a občas si jejich peloton mohli náhodní diváci splést s právě probíhajícím závodem Tour de Feminin. Táborový program byl nabitý nejen zábavou, ale i besedami s Pavlou Nekudovou, vedoucí Občanské poradny Rumburk, a strážníky Městské policie Rumburk. Tématem besed byla hlavně prevence kriminality a dluhová problematika. Strážníci navíc dětem předvedli praktické ukázky ze své práce a táborníci si také mohli vyzkoušet zneškodňování a zatýkání pachatele, odchyt zatoulaných zvířat, ale i střelbu z plynové pistole. Dobrovolní hasiči města Varnsdorf přijeli za dětmi třemi vozy a předvedli jim svou techniku, navíc si děti na vlastní kůži vyzkoušely hasičský oděv s přilbou, včetně dýchacího přístroje. A aby toho nebylo málo, zvrhla se návštěva hasičů v pravou vodní bitvu za pomoci požárních hadic, což děti přivítaly s nebývalým nadšením. Náhle byla pryč i únava z předešlého celodenního výletu po Kyjovském údolí.

Ani tento tábor se neobešel bez oblíbených ranních rozcviček, táboráků s vuřty, stezky odvahy a karnevalu. O hladové žaludky všech se starala po celou dobu Martina Škodová, která na čas vyměnila svou ředitelskou funkci za pozici vrchního kuchaře. „Tábor jsme si užili,“ shodli se všichni a doufají, že se jim zase příští rok podaří zajistit finance a tábor opět zrealizovat.

Pavla Nekudová, Monika Hrochová

redakčně upravováno

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2010/08/26/pryc-z-mesta-za-zazitky-a-dobrodruzstvim/